Пејзажна архитектура

„Пејзажна архитектура спада у онај део примењене уметности који нас свакодневно окружује, односећи се на сав визуелни свет у ентеријеру и екстеријеру саопштавајући визуелне поруке преко специфичне врсте дизајна, чинећи да се одвија визуелна комуникација на различитим нивоима различитим бојама и облицима.”

Чланова УПИДИВ Секције за пејзажну архитектуру:

  1. Атанацковић Јасна*
  2. Курјаков Стеванка*
  3. Маринчић Олга*
  4. Поткоњак Агнес*
  5. Сапунџић Татјана*
  6. Стојнић Несторовић Милица*
  7. Тубић Урош*