UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Sekretarijat

Sekretar Udruženja: Minja Danilović

Sekretarijat: +381 21 524 481
sekretarijat@upidiv.org.rs

Članarina:
Iznos godišnje članarine je 1500 din
svrha uplate: Uplata članarine za godinu (navesti koju)
šifra plaćanja: 189 (preko uplatnice) ili 289 (ako uplaćujete sa računa firme)
primalac: UPIDIV NOVI SAD
broj računa: 340-1822-90
poziv na broj je godina za koju se članarina uplaćujete, npr. 2021

Uplatnica-1000a