Секретаријат – чланарина

Секретар удружења: Мирјана Даниловић

Телефон: +381 21 524 481
емејл: sekretarijat@upidiv.org.rs
Адреса: Илије Огњановића 3, 21000 Нови Сад

Износ годишње чланарине је 2.000,00 динара за пензионере 1000,00 динара.

Чланови који две узастопне године нису измирили чланарину аутоматски прелазе у неактивне чланове.
Неактивни чланови реактивирају чланство уплатом чланарине у висини пет годишњих чланарина.

НАПОМЕНА: Уколико нисте у могућности да платите чланарину доставите молбу УО УПИДИВ-а у писменом облику. УО УПИДИВ-а може ослободити члана плаћања чланарине само за време трајања свог мандата тј. максимално две године).

Сврха уплате: Уплата чланарине за 20**. годину (навести коју)
шифра плаћања: 189 (преко уплатнице) или 289 (ако се уплаћује са рачуна фирме и електронским банкарством).

Прималац: УПИДИВ, Илије Огњановића 3, Нови Сад
број рачуна: 340-1822-90
позив на број је година за коју се уплаћује чланарина.

Доказ о уплати послати на office@upidiv.org.rs

Пример уплатнице:

Чланови

NBS IPS QR – код је валидан

Чланови пензионери

NBS IPS QR – код је валидан

Реактивација чланства

NBS IPS QR – код је валидан

|