UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Tapiserija

„Tapiserija je specifična likovna disciplina primenjene umetnosti sa jednom od najdužih tradicija. Kroz istoriju je vremenom od čisto dekorativnog obeležja poprimila specifična savremenu likovnu simboliku i unekoliko se odmakla od utilitarne funkcije postajući samostalno umetničko delo. Tradicija tkanja na razboju se vremenom nadopunjavala novim iskoracima u kombinaciju sa drugim tehnologijama.”

(A.P.)

Članovi UPIDIV Sekcije za tapiseriju:

  1. Đuragić Giga*
  2. Lukić Ljubicag*
  3. Mančić Nada*
  4. Turturea Gabriela
  5. Žižakov Maja*

* Neaktivni član