Фото дизајн

„Дизајн фотографије је специфична уметничка дисциплина која обухвата подручје медија фотографије у најширем смислу те речи. Фотографијом, односно уметничком фотографијом се сматра дело које има обележја оригиналног стваралаштва уз условљен технички квалитет а које је изведено по ауторовом снимку и од стране аутора. При том фотографију технички дефинише осим ЦБ фотографије, колор фотографије, све врсте дијапозитива, у последње време развојем информатике и технологије све присутнија Нумеричка фотографија.”

Чланови УПИДИВ Секције за фото дизајн:

 1. Алексић Јован
 2. Бабић Изабела*
 3. Бачић Јован*
 4. Бандин Младен*
 5. Билак Игор*
 6. Брадоњић Никола*
 7. Цандир Мартин*
 8. Чуле Александар
 9. Дачевић Милан*
 10. Дорошки Срђан
 11. Ђукић Милица*
 12. Бојан Хохњец
 13. Јурига Аугустин*
 14. Каришић Рајко*
 15. Карлаварис Иван*
 16. Костић Душан*
 17. Ковачевић Зоран
 18. Куруцић Драган*
 19. Куруцић Душица*
 20. Лазић Дубравка*
 21. Ленерт Геза
 22. Љубић Рајко*
 23. Луцић Бранислав*
 24. Мадацки Михал*
 25. Мандић Жељко*
 26. Марковић Недељко
 27. Мартинов Добрила
 28. Миросављевић Боривој*
 29. Млазев Атанас*
 30. Немет Маћаш*
 31. Његовић Дрндак Јован*
 32. Паљић Љубомир*
 33. Перић Мирослав*
 34. Пушкаревић Ирма
 35. Рибаров Предраг*
 36. Шкрбић Жељко*
 37. Стеванов Срђан
 38. Савић Жељко
 39. Стојановић Никола Нинави*
 40. Стојановић О. Никола*
 41. Улић Драгослав*
 42. Узелац Предраг*
 43. Вујков Бранко
 44. Вујков Наташа
 45. Живков Иван*
 46. Живни Дарко*
 47. Жупанцић Звонимир*