Фото дизајн

„Дизајн фотографије је специфична уметничка дисциплина која обухвата подручје медија фотографије у најширем смислу те речи. Фотографијом, односно уметничком фотографијом се сматра дело које има обележја оригиналног стваралаштва уз условљен технички квалитет а које је изведено по ауторовом снимку и од стране аутора. При том фотографију технички дефинише осим ЦБ фотографије, колор фотографије, све врсте дијапозитива, у последње време развојем информатике и технологије све присутнија Нумеричка фотографија.”

Чланови УПИДИВ Секције за фото дизајн:

 1. Алексић Јован
 2. Бабић Изабела*
 3. Бачић Јован*
 4. Бандин Младен*
 5. Билак Игор*
 6. Болдижар Јожеф*
 7. Борјановић Никола*
 8. Брадоњић Никола*
 9. Цандир Мартин*
 10. Чуле Александар
 11. Дачевић Милан*
 12. Дорман Ласло*
 13. Дорошки Срђан
 14. Драгин Драган
 15. Ђукић Милица*
 16. Грујић Гаврило*
 17. Бојан Хохњец
 18. Јовановић Павле*
 19. Јурига Аугустин*
 20. Карановић Бранимир
 21. Каришић Рајко*
 22. Карлаварис Иван*
 23. Костић Душан*
 24. Ковачевић Зоран
 25. Куруцић Драган*
 26. Куруцић Душица*
 27. Лападат Срећко*
 28. Лазић Дубравка*
 29. Ленерт Геза
 30. Љубић Рајко*
 31. Лучић Бранислав
 32. Луцић Бранислав*
 33. Мадацки Михал*
 34. Мандић Жељко*
 35. Марковић Недељко
 36. Мартинов Добрила
 37. Миросављевић Боривој*
 38. Млазев Атанас*
 39. Море Силвестер*
 40. Немет Маћаш*
 41. Његовић Дрндак Јован*
 42. Паљић Љубомир*
 43. Перић Мирослав*
 44. Пушкаревић Ирма
 45. Рибаров Предраг*
 46. Шкрбић Жељко*
 47. Шмит Јосип*
 48. Стеванов Срђан
 49. Штикавац Косовка*
 50. Савић Жељко
 51. Стојановић Никола Нинави*
 52. Стојановић О. Никола*
 53. Улић Драгослав*
 54. Узелац Предраг*
 55. Варга Шомођи Тибор*
 56. Вујков Бранко*
 57. Вујков Наташа
 58. Живков Иван*
 59. Живни Дарко*
 60. Жупанцић Звонимир*