UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Industrijski dizajn

„Industrijski dizajn je stvaralačka aktivnosti čiji je cilj da odredi formativne kvalitete industrijski proizvedenih predmeta koji uključuju ni oblik, ali se prvenstveno odnose na strukturalne i funkcionalne elemente koji jedan sistem pretvaraju u koherentnu selinu sa tanovišta proizvođača i korisnika. Industrijski dizajn obuhvata sve aspekte ljudske okoline koji su uslovljeni industrijskom proizvodnjom (definicija ICSID-a). Za razliku od navedenog, unikatni dizajn je okrenut najčešće komadu ili maloj seriji i uglavnom nosi više ličnog i autorskog jer nije uslovljen brojnim zahtevima tehnologije i tržišta.”

Članovi UPIDIV Sekcije za industrijski dizajn:

  1. Hofman Ernest*
  2. Nikolovski Mišo

* Neaktivni član