Индустријски дизајн

„Индустријски дизајн је стваралачка активности чији је циљ да одреди формативне квалитете индустријски произведених предмета који укључују ни облик, али се првенствено односе на структуралне и функционалне елементе који један систем претварају у кохерентну селину са тановишта произвођача и корисника. Индустријски дизајн обухвата све аспекте људске околине који су условљени индустријском производњом (дефиниција ICSID-а). За разлику од наведеног, уникатни дизајн је окренут најчешће комаду или малој серији и углавном носи више личног и ауторског јер није условљен бројним захтевима технологије и тржишта.”

Чланови УПИДИВ Секције за индустријски дизајн:

  • Хофман Ернест*
  • Николовски Мишо