Теорија ликовне – примењене уметности и дизајна

„Секција за теорију је најспецифичнија од свих у Удружењу јер се условно речено не бави продукт дизајном као све остале, него је окренута објашњавању примењених уметности и дизајна кроз више појавних облика: ауторски лексикони, студије, теоретске студије нових продора или аналитичко објашњавање стања ранијих студија развоја, стручна теоретска истраживања, реализација ауторских одзива за откупе, изложбе, жирирања итд.”

(М.С.)

Чланови УПИДИВ секција за теорију ликовне – примењене уметности и дизајна

 1. Арсић Милош
 2. Девић Војислав
 3. Гарић Јовичић Драгана
 4. Јованов Јасна
 5. Јунгер Баба Илона
 6. Кузмановић Нововић Ивана
 7. Митровић Владимир*
 8. Мор Ђерђ
 9. Нараи Ева*
 10. Поповић Станко*
 11. Радовановић Оливера*
 12. Симоновић Лазар*
 13. Станојевић Павле*
 14. Субић Снежана*
 15. Суботић Ирина
 16. Тишма Андреј*
 17. Васиљевић Милован