UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dekorativno slikarstvo

„Dekorativno slikarstvo je likovna disciplina primenjenih umetnosti koja obuhvata likovna dela koja imaju utilitarni i dekorativni karakter, nastala potrebom oblikovanja prostora (enterijera i eksterijera) u cilju ostvarivanja sinteze umetnosti. To su zidne slike u raznim tehnikama, freske, tempere, ulja, kazeina, zgrafito, kolaž…U praksi to su: Dekorativni panoi, prostorne dekoracije, mozaik, intarzija, freske, vitraži… ”

(M.S.)

Članovi sekcije UPIDIV-a za dekorativno slikarstvo:

 1. Čoporda Vukosava*
 2. Ćurčić Vukmanović Maja*
 3. Đorđević Dragana
 4. Faјgelj Katarina
 5. Ivanović Isidora
 6. Jacimović Aleksandar
 7. Jovanović Georg
 8. Kovačević Milica
 9. Lukić Aleksandar
 10. Mađar Janoš*
 11. Petrić Gordan*
 12. Plužnikov Ana*
 13. Prvanov Siniša
 14. Šaponja Miroslav*
 15. Sedlan Svetlana
 16. Šoć Ratko*
 17. Tobdžić Milenko Bata*

* Neaktivni član