UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dekorativno slikarstvo

„Dekorativno slikarstvo je likovna disciplina primenjenih umetnosti koja obuhvata likovna dela koja imaju utilitarni i dekorativni karakter, nastala potrebom oblikovanja prostora (enterijera i eksterijera) u cilju ostvarivanja sinteze umetnosti. To su zidne slike u raznim tehnikama, freske, tempere, ulja, kazeina, zgrafito, kolaž…U praksi to su: Dekorativni panoi, prostorne dekoracije, mozaik, intarzija, freske, vitraži… ”

(M.S.)

Članovi sekcije UPIDIV-a za dekorativno slikarstvo:

 1. Bikicki Teodora
 2. Čoporda Vukosava*
 3. Ćurčić Vukmanović Maja*
 4. Đorđević Dragana
 5. Faјgelj Katarina
 6. Ivanović Isidora
 7. Jacimović Aleksandar
 8. Jovanović Georg
 9. Kosnić Petra
 10. Kovačević Milica
 11. Lukić Aleksandar
 12. Mađar Janoš*
 13. Petrić Gordan*
 14. Plužnikov Ana*
 15. Prvanov Siniša
 16. Šaponja Miroslav*
 17. Sedlan Svetlana
 18. Šoć Ratko*
 19. Tobdžić Milenko Bata*

* Neaktivni član