Ауторски сервис

Услуге  ауторског сервиса УПИДИВ-а:

 1. Регистрација аутора,  ауторског дела 
 2. Уговори и посредовање у наплати ауторског хонорара
 3. Остале административне услуге на основу закона и одобрења УО УПИДИВ-а (нпр. издавање потврда и сл.)

Детаљније:

1. Регистрација аутора,  ауторског дела

 • За чланове који су платили чланарину,
  регистрација аутора,  ауторског дела 2.000,00 дин.
 • За чланове који нису платили чланарину,
  регистрација аутора,  ауторског дела 4.000,00 дин.
 • За оне који нису чланови УПИДИВ-а, а чланови су неког другог струковног удружења (нпр. УЛУВ, УЛУС, УЛУПУДС … ) 6.000,00 дин.

Шта ово конкретно значи?
Уколико на суду треба да доказујете да сте Ви аутор, избегавате време и трошкове потребене за вештачењем тј.  доказивањем да сте Ви аутор регистрованог дела. 

2. Ауторски уговор

 • Типски уговор УПИДИВ-а између наручиоца и аутора, тј.  извршиоца са могућношћу прилагођавања конкретним пројектима и захтевима уз одобрење УО УПИДИВ-а.

3. Посредовање у наплати ауторског хонорара

Од БРУТО износа који се уплаћује на рачун УПИДИВ-а одбијају се доприноси (здравство, ПИО и порез). Овај износ члановима УПИДИВ-а улази у обрачун пензије.

Коефицијенти за доприносе су различити  у зависности од делатности и да ли сте:

 • Незапослени, 
 • Запослени,
 • Пензионер или
 • Самостални уметник

Напомена: Оквирно коефицијенте за израчунавање БРУТО износа можете погледати и на овом линку, мада је увек најбоље да се консултујете са канцеларијом УПИДИВ-а или књиговођом УПИДИВ-а.

Од НЕТО износа са одбија провизија УПИДИВ-а и то:

 • Провизија ауторског сервиса УПИДИВ-а  за чланове који су платили чланарину
  • До 10.000,00 дин. провизија је 600 дин.
  • Од 10.000,00 дин. до 20.000,00 дин.  6%
  • Од  20.000.00 дин. до 50.000,00 дин. 5%
  • Од  50.000.00 дин. до 100.000,00 дин. 4%
  • Од  100.000.00 дин. до 500.000,00 дин.3%
  • Од  500.000.00 дин. до 1.000.000,00 дин. 2%
  • Од  1.000.000.00 дин. провизија је 1%
 • Провизија ауторског сервиса УПИДИВ-а за чланове који нису платили чланарину
  • До 10.000,00 дин. провизија је 1.000,  дин.
  • Од 10.000,00 дин. до 50.000,00 дин. 10%
  • Од  50.000.00 дин. провизија је  8%
 • Провизија ауторског сервиса УПИДИВ-а за оне који нису чланови УПИДИВ-а, а чланови су неког другог струковног удружења (нпр. УЛУВ, УЛУС, УЛУПУДС… ) је 10% на НЕТО износ.

|