Управна тела УПИДИВ-а

Мај 2021 – мај 2023.

Чланови Управног одбора (УО)
 1. Милан Јовановић
 2. Милена Средојев /заменица председника/
 3. Наташа Стојановић Бероња
 4. Милица Ковачевић
 5. Ненад С. Лазић /председник/
Чланови Уметничког савета (УС)
 1. Сања Лончар
 2. Марина Сремац
 3. Дуња Брановачки
 4. Александар Лукић /председник/
 5. Војислав Девић
Савет за излагачку делатност (СИД)
 1. Данијела Гибаница
 2. Дарко Бабић
 3. Марија Ердељи /председница/
Надзорни одбор
 1. Теодор Ајдук
 2. Тамара Поповић Дунђерски
 3. Недељко Марковић
Суд части
 1. Милан Милић Јагодински
 2. Рајко Каришић
 3. Сава Халугин


|