UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Uprava

UPRAVNA TELA UPIDIV-a

24.11.2018. godine

Članovi Upravnog odbora

 1. Milan Mića Jagodinski
 2. Dević Vojislav
 3. Ajduk Teodor
 4. Lukić Aleksandar /predsednik/
 5. Lazić S. Nenad /zamenik/

Članovi Umetničkog saveta

 1. Rajčetić Zdravko /predsednik/
 2. Dolinga Aurel
 3. Kovačević Milica
 4. Jovanović Milan
 5. Marković Nedeljko

Savet za izlagačku delatnost

 1. Ramač Lidija /predsednik/
 2. Stojanović Beronja Nataša
 3. Satmari Lazo

Nadzorni odbor

 1. Jovanović Georg
 2. Jovanović Mira
 3. Vekonj Oltvanji Iren

Sud časti

 1. Lenert Geza
 2. Lukić Ivan
 3. Maksimović Milena