Сценографија

„Сценографија је ликовна дисциплина примењених уметности која има за циљ да ликовно обликује и просторно дефинише сценски простор и све оно што се у њему дешава. Обликом, цртежом и бојом се стварају разна потребна расположења и ситуације, како би се представили амбијент, догадјај, појава или стање у представи, односно проширили значење представе.”

Чланови УПИДИВ секције за сценографију:

  1. Ђорђевић Душанка*
  2. Јанков Уна
  3. Радосављевић Миловић Диана
  4. Табачки Миодраг