Веб дизајн

„Веб дизајн се као област креативног рада не може у потпуности подвести у област графичког дизајна јер обухвата нове моменте као што су познавање законитости овог новог простора визуелне комуникације, програмирања и веб технологије, његове интерактивне природе, техничких законитиости и захтева: нове логике визуелних језика, другачије употребе слика, текста, звука и анимације. Све ово wеб дизајн чини специфичном мултимедијалном, и интерактивном формом изражавања.”

Чланови УПИДИВ секције за веб дизајн:

  1. Абрамовић Бојан*
  2. Барбуловић Александар*
  3. Барбуловић Мирко*
  4. Дикосављевић Радомир
  5. Коларов Бошковић Милана*
  6. Максимов Бранимир*
  7. Салапура Лука*
  8. Шиђанин Предраг*
  9. Симин Славко*