UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Unikatna keramika

Grupni naziv za sve proizvode izrađene na bazi gline, a otvrdnule pečenjem. Postoje razne vrste gline, od obične ilovače do najfinijeg kaolina. Oblikuje se modeliranjem, utiskivanjem, izvlačenjem na lončarskom kolu ili livenjem u kalupe. Prema kvalitetu gline, načinu obrade i stepenu pečenja određuje se vrsta keramike: majolika, kamenina ili porcelan.

Primena raznovrsne tehnike i tehnoloških postupaka određuje smernice savremenih umetnika keramičara koji osim utilitarnih predmeta obrađuju i keramoplastiku kao i arhitektonsku keramiku.

Na Svetskoj izložbi u Parizu 1937. godine enterijer jugoslovenskog paviljona bio je obložen panoima u majolici sa motivima nacionalne istorije i folklora koje su u Novom Sadu izradili slikar Ivan Tabaković i Karlo Baranji. Panoi su na izložbi dobili Grand Prix.

Članovi UPIDIV Sekcije za unikatnu keramiku:

 1. Adžić Aleksandar*
 2. Adžić Dragoljub*
 3. Bogdanov Danilo*
 4. Budžarov Agneš
 5. Budžarov Konradt Maja*
 6. Holo Borbala*
 7. Jandrić Ivan*
 8. Josimović Milorad
 9. Judin Sonja*
 10. Kalmar Magdalena*
 11. Kalmar Magdolna Medi*
 12. Kišferenc Eva*
 13. Konradt Siniša*
 14. Kostić Ljubomir*
 15. Kostić Sujetova Marina*
 16. Kovač Đurđica*
 17. Maravić Đura*
 18. Matuša Svetlana*
 19. Matuška Ferenc*
 20. Mihaljfi Marika
 21. Mladenović Marija*
 22. Mojak Aranka*
 23. Mojak Dijana*
 24. Musicki Olivera*
 25. Nemeš Fekete Edit
 26. Nemet Ana*
 27. Petrović Ljubiša*
 28. Popov Ana*
 29. Popović Marina*
 30. Radovniković Marija*
 31. Rajčetić Vladislav*
 32. Rajčetić Zdravko
 33. Šinković Eržebet*
 34. Tođeraš Diana*
 35. Tođeraš Irena*
 36. Tođeraš Jožef*
 37. Veber Dragana*
 38. Vekonj Lajoš

* Neaktivni član