UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ ФОРМА ЗА 2019/2020.

Конкурс је отворен за:

 1. Самосталне изложбе
 2. Ауторске изложбе
 3. Секцијске изложбе

На конкурсу могу да учествују чланови УПИДИВ -а и других професионалних Удружења (по одлуци Уметничког савета УПИДИВ-а) који унапређују и афирмишу примењену и ликовну уметност .

Уз пријаву доставити следеће:

 1. Радну биографију са контакт подацима (телефон, мејл адреса)
 2. Концепт изложбе са описом радова (ауторски текст или критика)
 3. Визуелну документацију (најмање 5 фотографија радова у дигиталном облику са којима се конкурише)
 4. Доказ о плаћеној чланарини за текућу годину и испуњене све обавезе чланова утврђене статутом УПИДИВ-а (само чланови УПИДИВ-а ).

Напомена:
Концепт изложбе се не може накнадно радикално мењати у односу на онај којим се конкурише. 

Уметници који су имали самосталне изложбе предходне године, могу учествовати на конкурсу, али само са другим концептом.

Галерије обезбеђује:

 1. Галеријски простор
 2. Стручну помоћ при поставци
 3. Објаву на матичниј интернет презентацији УПИДИВ-а, слање е-позивнице, члановима УПИДИВ-а, медијима и на мејлинг листу коју достави аутор изложбе.
 4. ПР активност
 5. Доступну техничку опрему
 6. Штампање каталога (само за чланове УПИДИВ-а који су испунили обавезе статута УПИДИВ-а)

Излагач обезбеђује:

 1. Транспорт радова
 2. Додатну опрему и техничку подршку
 3. Штампани и промотивни материјал (за оне који нису чланови УПИДИВ-а, мора бити реализован по стандардима УПИДИВ-а).
 4. Поставку изложбе
 5. Скидање изложбе у договореном термину

Дужност излагача:

 1. Да уплати надокнаду за излагање у галерији ФОРМА најкасније петнаест дана пре отварање изложбе (за оне који нису чланови УПИДИВ-а).
 2. Да благовремено достави материјал за медије.
 3. Да достави идејно решење каталога у дигиталној форми (по пропозицијама УПИДИВ-а) најкасније пет дана пре отварања изложбе.
 4. Да након одобрења идејног решења каталог у штампаној форми најкасније један дан пре отварања изложбе.

Напомена: уколико излагач одустане од понуђеног термина а о томе благовремено (минимум две недеље пре иѕложбе) не обавести УПИДИВ губи право излагања у галериј Форма у наредне две године.

Висина котизације за излагање у галерији ФОРМА

Чланови УЛУС, УЛУПУДС, УЛУВ и чланови УПИДИВ-а који нису платили чланарину 

 1. 7 дана  – 15.000,00 дин.
 2. 10 дана – 21.000,00 дин.

По добијању термина за излагање од стране Уметничког савета УПИДИВ-а, уметници излагачи ће потписати одговарајући Уговор са галеријом.

Начин пријављивања

Пријаву доставити у електронској форми на мејл: galerija.forma@upidiv.org.rs са назнаком ИЗЛАГАЧКА СЕЗОНА 2019/2020. 

Молимо Вас да (због обима и величине фајлова) пратећи материјал конкурсне документације доставите у  једном архива фајлу (*.zip, *rar, *.7zip i sl.) preko Sendspace, Wetransfer, gDrive, Dropbox, или неког другог сервиса.

Галерија ФОРМА
Илије Огњановића 3
21000 Нови Сад
телефон: 021 524 481

Рок за пријављивање:

Пријаве се примају до 8. новембар  2019. године
Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса најкасније до 10. јануара 2020.

Komentari nisu dozvoljeni.