UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Конкурс за излагање у галерији УПИДИВ-а „ФОРМА” у текућој години

Вињета: Ненад С. Лазић

Конкурс је отворен за:

 1. Самосталне изложбе
 2. Ауторске изложбе
 3. Секцијске изложбе

На конкурсу могу да учествују чланови УПИДИВ -а и других професионалних Удружења (по одлуци Уметничког савета УПИДИВ-а) који унапређују и афирмишу примењену и ликовну уметност .

Уз пријаву доставити следеће:

 1. Радну биографију са контакт подацима (телефон, мејл адреса, година учлањења у УПИДИВ…)
 2. Концепт изложбе са описом радова (ауторски текст или критика)
 3. Визуелну документацију (најмање 6 фотографија радова у дигиталном облику са којима се конкурише)
 4. Предлог термина за одржавање изложбе
 5. Доказ о плаћеној чланарини за текућу годину (чланови УПИДИВ-а ) тј. доказ уплате котизације за рад комисије од 1.000,00 дин (за оне који нису чланови УПИДИВ-а).
 6. Све наведено у предходним ставкама објединити у један PDF докуменат чија величина не прелази 30MB.

Напомена:
Концепт изложбе се не може накнадно радикално мењати у односу на онај којим се конкурише. 

Уметници који су имали самосталне изложбе претходне године, могу учествовати на конкурсу, али само са другим концептом.

Процедура:

Након валоризације пристиглих пријава комисије за изложбе у галерији УПИДИВ-а (комисија чине чланови УС, СИД УПИДИВ-а) креира распоред изложби који се након одобрења УО УПИДИВ-а уписује у календар активности и емејлом се шаљу обавештења апликантима.

Првенство у распораду излагања имају:

 1. Традиционалне изложбе у галерији УПИДИВ-а
 2. Чланови УПИДИВ-а који нису излагали у галерији УПИДИВ-а у предходне четири године
 3. Чланови УПИДИВ-а у статусу слободног уметника
 4. Чланови УПИДИВ-а који желе да конкуришу за статус самосталног уметника
 5. Чланови УПИДИВ-а
 6. Гостујуће изложбе
 7. Чланови сродних удружења који нису чланови УПИДИВ-а

Напомена:
УПИДИВ задржава право да накнадно промни распоред изложби.

Галерије обезбеђује:

 1. Галеријски простор
 2. Стручну помоћ при поставци
 3. Објаву на матичниј интернет презентацији УПИДИВ-а, слање е-позивнице, члановима УПИДИВ-а, медијима и на мејлинг листу коју достави аутор изложбе.
 4. ПР активност
 5. Доступну техничку опрему
 6. Штампање каталога (само за чланове УПИДИВ-а који су испунили обавезе из статута УПИДИВ-а)

Излагач обезбеђује:

 1. Транспорт радова
 2. Додатну опрему и техничку подршку
 3. Штампани и промотивни материјал (за оне који нису чланови УПИДИВ-а, мора бити реализован по стандардима УПИДИВ-а).
 4. Поставку изложбе
 5. Скидање изложбе у договореном термину

Дужност излагача:

 1. Да уплати надокнаду за излагање у галерији ФОРМА најкасније петнаест дана пре отварање изложбе (за оне који нису чланови УПИДИВ-а).
 2. Да благовремено достави материјал за медије.
 3. Да достави идејно решење каталога у дигиталној форми (по пропозицијама УПИДИВ-а) најкасније седам дана пре отварања изложбе.
 4. Да након одобрења идејног решења каталог у штампаној форми најкасније један дан пре отварања изложбе.

Напомена: уколико излагач одустане од понуђеног термина а о томе благовремено (минимум две недеље пре изложбе) не обавести УПИДИВ губи право излагања у галериј Форма у наредне две године.

Висина котизације за излагање у галерији ФОРМА

Чланови УЛУС, УЛУПУДС, УЛУВ и чланови УПИДИВ-а који нису платили чланарину 

 1. 7 дана  – 15.000,00 дин.
 2. 10 дана – 21.000,00 дин.
 3. 20 дана – 38.000,00 дин.

Напомена: У број дана рачуна се субота, недеља и празници.

По добијању термина за излагање од стране Уметничког савета УПИДИВ-а, уметници излагачи ће потписати одговарајући Уговор са галеријом.

Начин пријављивања

Пријаву доставити у електронској форми на мејл: galerija.forma@upidiv.org.rs са назнаком ИЗЛАГАЧКА СЕЗОНА актуелна година. 

Молимо Вас да уколико пратећи материјал конкурсне документације тј. PDF фајл прелази величину од 10MB да га доставите преко Sendspace, Wetransfer, gDrive, Dropbox, или неког другог сервиса.

Галерија ФОРМА
Илије Огњановића 3
21000 Нови Сад
телефон: 021 524 481

Рок за пријављивање:

Пријаве се примају од 15. октобра до 15. децембра текуће године.
Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса најкасније до 25. фебруара наредне године.

Komentari nisu dozvoljeni.