UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Конкурс за радионице / презентације / дискусије у текућој години

Вињета: Ненад С. Лазић

Конкурс је стално отворен за све чланови УПИДИВ-а (по одлуци Уметничког савета УПИДИВ-а који унапређују и афирмишу примењену и ликовну уметност).

Уз пријаву доставити следеће:

 1. Радну биографију са контакт подацима (телефон, мејл адреса)
 2. Концепт и циљеве радионице / презентације / дискусије
 3. Доказ о плаћеној чланарини за текућу годину (и испуњене свих обавеза чланова утврђене статутом УПИДИВ-а)

Висина котизације за једнодневне презентације / пројекције / промоције / дискусије / радионице 

500 динара по сату за чланове других удружења
300 динара по сату за чланове УПИДИВ-а који су измирили своје обавезе.
Чланови који су својим радом и залагањем помогли афирмацији и реализацији пројеката удружења су ослобођени плаћања надокнаде.

Напомена: Концепт  радионице / презентације / дискусије се не може накнадно радикално мењати у односу на онај којим се конкурише.

Поред простора за радионице / презентације / дискусије обезбеђено је слање позивница у електронској форми медијима и члановима УПИДИВ-а, објава на матичном сајту. Путне трошкове и трошкове радионице сноси аутор.

Галерије обезбеђује:

 1. Галеријски простор
 2. Стручну помоћ 
 3. ПР активност
 4. Доступну техничку опрему

Извођач обезбеђује:

 1. Транспорт радова
 2. Додатну опрему и техничку подршку
 3. Штампани и промотивни материјал (који треба да садржи импресум и лого галерије)
 4. Чишћење галериског простора
 5. Доношења и одношења радова и додатне опреме из галеријског простора

Дужности извођача:

 1. Да уплати надокнаду најкасније пет дана пре реализације радионице / презентације / дискусије
 2. Да се придржава договорених термина
 3. Да благовремено достави материјал за медије (најкасније пет дана пре реализације радионице)

По добијању термина за радионице / презентације / дискусије од стране Уметничког савета УПИДИВ-а, уметници ће потписати одговарајући Уговор са галеријом.

Начин пријављивања

Пријаву доставити у електронској форми на е-маил: office@upidiv.org.rs са назнаком КОНКУРС ЗА РАДИОНИЦЕ / ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ / ДИСКУСИЈЕ. Молимо Вас да (због обима фајлова) пратећи материјал конкурсне документације проследите једном архива фајлу (*.zip, *rar, *.7zip i sl.) preko Sendspace, Wetransfer, gDrive, Dropbox, или неког другог сервиса.

Галерија ФОРМА
Илије Огњановића 3 
21000 Нови Сад
телефон: 021 524 481

Рок за пријављивање:

Пријаве се примају до 05. текућег месеца, а о резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени путем мејла најкасније до 01. следећег месеца.

Komentari nisu dozvoljeni.