UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Konkurs za Izlagačku sezonu 2019.

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine raspisuje konkurs za izlaganje u galeriji FORMA u 2019. godini. Konkurs je otvoren za sve aktivne članove UPIDIV-a .

Uz prijavu dostaviti sledeće:

  1. Radnu biografiju sa kontakt podacima (telefon, mejl adresa)
  2. Koncept izložbe sa opisom radova (autorski tekst ili kritika)
  3. Vizuelnu dokumentaciju (najmanje 5 fotografija radova sa kojima se konkuriše)
  4. Okvirni termin izlaganja
  5. Dokaz o plaćenoj članarini za 2019. godinu

Napomena: Koncept izložbe se ne može naknadno radikalno menjati u odnosu na onaj kojim se konkuriše.

Pored prostora za izlaganje obezbeđeno je slanje pozivnica u elektronskoj formi medijima i članovima UPIDIV-a, objava na matičnom sajtu i informativni tipski katalog u elektronskom obliku (ukoliko UPIDIV bude raspolagao sredstvima katalog će biti i odštampan). Putne troškove i troškove opremanja radova za izložbu snosi autor.

Rok za dostavljanje prijava je do 10. marta 2019.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni najkasnije do 15. aprila 2019.

Prijavu dostaviti u elektronskoj formi na e-mail: galerija.forma@upidiv.org.rs sa naznakom izlagačka sezona 2019. Molimo Vas (zbog veličine fajlova) da prateći materijal konkursne dokumentacije prosledite jednom arhiva fajlu (*.zip, *rar, *.7zip i sl.) preko Sendspace, https://wetransfer.com/, gDrive, Dropbox, ili nekog drugog servisa.

Komentari nisu dozvoljeni.