UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Стални конкурс за остваривање статуса самосталног уметника


Konkurs

РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ УПИДИВ
Удружење ликовних уметника примењених уметника и дизајнера Војводине

отвара стални конкурс за остваривање статуса самосталног уметника
Захтеви са комплетном документацијом предају се
од 10 – 14 часова у канцеларији УПИДИВ-а

На основу члана 62. став 2. Закона у култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима…
Напомена: Посебно обратити пажњу на члан 7. овог правилника.
Заседање статусне комисије је квартално или на захтев УО УПИДИВ-а.

Уз захтев за стицање права на статус самосталног уметника у обавези сте да уплатите заостале чланарине Удружењу и чланарину за текућу годину у износу од 1.500,00 динара. као и трошкове КОНКУРСА ЗА ПРИЈАВУ СТАТУСА САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА у износу од 2.000,00 дин. за чланове и 5.000,00 дин – за оне који нису чланове УПИДИВ-а.

Komentari nisu dozvoljeni.