UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Конкурс за пријем нових чланова УПИДИВ-а

Konkurs
Вињета: Ненад С. Лазић

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводиине (УПИДИВ) сваке године расписује конкурс за пријем нових чланова, који је отворен од 5. јануара до 20. фебруара текуће године.

  1. Подношење пријава ( фотокопија дипломе, професиооналну биографију /CV/, потписану изјаву о ауторству, попуњен пријавни лист, потврду о уплати на име конкурсних трошкова, итд. – детаљније у правилнику за пријем нови чланова УПИДИВ-а).
  2. Преглед пристигле документације и оцена Уметничког савета УПИДИВ-а
  3. Организација и реализација изложбе изабраних кандидата за нове чланове УПИДИВ-а
  4. Усвајање предлога кандидата за нове чланове на годишњој Скупштини УПИДИВ-а

Више о начини пријављивања и пропозицијама конкурса
прочитајте у правилнику за пријем нових чланова УПИДИВ-а

Преузмите пријавни лист

Komentari nisu dozvoljeni.