UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Конкурс за пријем нових чланова УПИДИВ-а

Konkurs
Вињета: Ненад С. Лазић

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводиине (УПИДИВ) сваке године расписује конкурс за пријем нових чланова, који је отворен од 5. јануара до 20. фебруара текуће године.

Фазе конкурса за пријем нових чланова

  1. Подношење пријава – лично у канцеларији УПИДИВ-а (потребно: фотокопија дипломе, професионалну биографију /CV/, потписану изјаву о ауторству, попуњен пријавни лист, потврду о уплати на име конкурсних трошкова, итд. – детаљније у правилнику за пријем нови чланова УПИДИВ-а).
  2. Преглед пристигле документације и оцена Уметничког савета УПИДИВ-а
  3. Организација и реализација изложбе изабраних кандидата за нове чланове УПИДИВ-а
  4. Усвајање предлога кандидата за нове чланове на годишњој Скупштини УПИДИВ-а

Преузмите – правилник за пријем нових чланова УПИДИВ-а
Преузмите – пријавни лист

Пријем документације и радова 17. фебруара, 18. фебруара и 21. фебруара 2022. године у канцеларији УПИДИВ-а, Илије Огњановића 3, Нови Сад

За сва питања можете се обратити канцеларији УПИДИВ-а

Komentari nisu dozvoljeni.