UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Предраг Узелац – “Европа не може да чека”

Изложба “Европа не може да чека” Пеђе Узелца од 17. октобра до 5. новембра 2017. год. у простору Галерије Форма, Илије Огњановића 3 у Новом Саду.

Из каталога:

Чути (свој) ехо који се одбија о површине слике стварности је суштина самопрезентација. Свакако да је предиспозиција субјекта (фотограф) да говори у своје име, у периоду предвиђеном за то, кад му је дато време, у оквирима своје душтвене заједнице, његовог трајања, у којој се заправо стичу идеални услови за стварање и успешно одвијање, например уметничких пројеката.
Из чега Пеђа Узелац извлачи сопствену реалност(!) – из артифицијелности – те исте реалности.
Шта конкретизује природу те реалности као простор сензације – место репрезентације и инвенције људског покгледа уствари садржаја пејсажа као природне сцене модификоване као фотограм окуларом камере.
Како разумети догађај унутар властитог времена унутар секунде или неког другог времена у којем се може оцртати контраверза садашњости која је већ унапред прошлост. Можда су алтернативни простори менталног склопа реални простори (модуси) другачијег повезивања са светом : фотографије.
Тематизовати простор стварности као простор слике – и даље, као жанр уметности – је простор културолошке праксе, у семантичком смислу репрезентација инвенционог погледа.
Истина сваког историјског времена (и наслеђа) јесте примењив концепт идеолошких, политичких, заправо културолошких или свих могућих у том или датом тренутку препознатљивих укупних чинилаца који мање више чине догађање стварности и истине стварнсти. Истина је концензус стварности – реална вредност њеног значења: моториста у циркуском бурету који ремети поимање рав нотеже (стабилности) али га и бележи. Истина није никад свдена на једну димензију и није одржива као последњи смисао. Смисао функционише само у одређеном контексту културе смисла у којем се изграђује. Истина настаје зато што се људи плаше Реалности док се ужаси реалности размножавају еквилибристиком социјалних форми. Празнина бурета је формална. Вожња по њеним зидовима је илузивна.
Шта је онда европа Незнана? Шта Европа не може да чека? Измештање хоризонта сопственог бића? Који је у првом пројекту глобализације обележен фашизмом – терором исправне намере: мотористом који јури по зидовима метафизике празног бурета док светина посматра његову вештину.
Изборна неодредивост сваког дела, акта, па и уметничког, се увек суочава са произвољношћу интерпретатора – низвесношћу исхода. Тумачење је увек ризик и судара се са својом супротношћу – дефинисаним значењем.
Попут р-ђ-а-в-е бесконачности – мотористе на унутарњем зиду бурета који кружи, кружи, кружи, рециклиране ауре конзистенције равнотеже, чији је ефекат н-е-м-о-г-у-ћ-н-о-с-т да се супротстави систему лаког погледа (експресионизам) у форми без икакве алтернативе, у процесу релативизиране контроле, означава пасивизирање диспаратних синтагми свеукупног друштвеног поља – уствари безскомромисан начин да се покаже слепа тачка укупног друштвеног глобализма, система европе Незнане.

Седе на својим местима
и Nичем се не чуде
свакодневно виде смрт

и смрт постаје начин живота
у којем више нема случајности

Ратомир Кулић, Пеђин другар

Биографија

Рођен 1971. године у Новом Саду, дипломирао на Академији Уметности на ликовном одсеку, смер фотографија у Новом Саду. Од 1997. године излаже на самосталним и колективним изложбама у Белорусији, Југославији, Мексику, Француској, Хонг Конгу, Немацкој, Јапану, Словацкој, Србији. Чланство у Ликовном кругу и Удружењу примењених уметника и дизајнера Војводине. У уметничкој пракси пролази кроз различите приступе и жанрове, као што су документарна, режирана, пејзажна и портретна фотографија. У последњем периоду истражује и ради на пољу старих племенитих фотографских процеса (wеат плате, силвер принт, цyанотипе, класична црно-бела фотографија и неки други процеси) Учесник је организатор бројних фотографских радионица племенитих поступака. Запослен на Академији Уметности у Новом Саду, ради и као професионални фотограф углавном у области музеологије, реклама и дизајна. Похађа докторске уметничке студије на Академији уметности у Новом Саду.

емајл: uzelacp@gmail.com

Каталог изложбе можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

Komentari nisu dozvoljeni.