UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Oblikovanje na tlu Vojvodine

Img720525123322736

Branislav Dobanovački, 46 . Sterijino Pozorje

ODREĐENE promene koje su nastupile celinom jugoslovenskog prostora tokom poslednjih decenija kada je u pitanju praksa oblikovanja, nisu mimoišle ni Vojvodinu. Stvaranjem snažnih oblikovnih jezgara u pojedinim sredinama, i to posebno u grafičkom dizajnu i vizuelnim komunikacijama, uspostavljene su drugačije osnove i stvorene zasigurno, nove vrednosti i oblici njihove valorizacije.

Tako je prvih godina šeste decenije, gotovo istovremeno sa formiranjem Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine, Novi sad postao jedan od snažnih centara razvoja oblikovanja. Pored usamljenih, pionirskih zahvata čiji su nosioci bili iz redova primenjenih umetnika ili likovnih stvaralaca koji su želeli da svoja dela primene u industriji i multiplikuju ih u serije i jednog broja arhitekata, na poslovima dizajna u preduzećima i ustanovama Vojvodine su radili i nestručni kadrovi. I nešto kasnije kada su redovi ove stručne asocijacije bili brojni dolaskom novih obrazovanih kadrova sa beogradske Akademije primenjenih umetnosti ili novosadske srednje škole stanje se bitno nije promenilo u industrijskom oblikovanju ali su zato grafičko oblikovanje i vizuelne komunikacije tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina doživele uzlet. Centar ovih zbivanja je Novi Sad iz kojeg se uticaj širio do Subotice i Zrenjanina.

 

“Novosadska škola plakata” predstavlja najizrazitiji primer promena, ne samo u plakatu, već u oblikovanoj praksi u celini. Specifičnog izraza, snažnih individualnih vrednosti njenih protagonista i tehnike umnožavanja zadugo je pojava koja ozbiljnije nije razmatrana. Tek nedavno, izložba “Novosadski kulturni plakat” (beogradski Oktobarski salon, održan 1992) i “Retrospektiva grafičkog dizajna – pogled kroz štampu Stojkov” (Novi Sad, 1993) nešto svestranije, metodološki ispravnije i istorijski produbljeno, posebno novosadska izložba Štamparije Stojkov, pružile su potpuniju sliku o jednoj prebogatoj oblikovnoj praksi nastaloj u tehnici sito štampe. U bogaćenju obe produkcije učestvovalo je više desetina novosadskih stvaralaca, bez malo, pripadnika svih generacija. Blizu tri decenije Štamparija Stojkov je mesto gde su nastali najbolji primerci pozorišnog plakata.

Istovremeno sa razvojem plakata bogaćeni su i drugi segmenti grafičkog oblikovanja kao što su knjige, novine, informativno-propagandne delatnosti namenjene tržišnom komuniciranju privrednih subjekata ali i dodirne oblasti kao strip, karikatura, ilustracija, pismo. I u fotografiji beležimo snažan razvoj. Postignuta je puna zrelost i počesto je i jedini nosilac poruke kao samostalne discipline ili u okviru dela grafičkog oblikovanja. U sferama unikatnog oblikovanja keramika je među prvim disciplinama, a tik uz nju je tapiserija zahvaljujući pre svega delovanju Ateljea 61 koji i danas radi zahvaljujući svim iskušenjima ovog vremena. Na razvoj keramike pored grupe istaknutih primenjenih umetnika bitno je uticalo svojim višegodišnjim trajanjem delovanje Likovnog susreta u Subotici koje zajedno sa Muzejom primenjene umetnosti u Beogradu organizuje Jugoslovensko trijenale keramike. Ništa manji uticaj nisu imale i kolonije keramike kojih na tlu Vojvodine ima nekoliko.

Jugoslovenske Sterijine igre u okviru kojih se godinama održavaju specijalizovane izložbe plakata, kostimografije i scenografije učinile su da zajedno sa delovanjem UPIDIV-a Novi Sad često bude stecište najznačajnijih dela primenjenih umetnosti i oblikovanja. U razmatranju oblikovane prakse na tlu Vojvodine nemoguće je zaobići izložbu FORMA koja je i više od pregleda najznačajnijih ostvarenja članova UPIDIV-a. Ona je tokom mnogih godina postojanja bila mesto za afirmaciju mladih i najmlađih članova koji su činili prve korake u svet oblikovanja . Nagrade dobijene na FORMI su bile i ostale objektivno i stručno sagledavanje, snažni podsticaji za dalji rad i razvoj.

Formiranjem Akademije umetnosti u Novom Sadu, gde svoje mesto ima za sada grafički dizajn, UPIDIV je dobio značajnu podršku u afirmaciji oblikovanja. Već prvi kadrovi obrazovani na ovoj školi su to potvrdili. To su sigurno, tek prvi koraci ali dovoljno da se dođe do potpunog i stručnog obrazovanja dizajnera u Vojvodini. Bez obzira koliko bili kritični u sagledavanju i valorizaciji odredenih akcija Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine, njegovim mestom i ulogom koju ima u višedecenijskom razvoju i bogaćenju prakse oblikovanja na tlu Vojvodine ne možemo prenebregnuti činjenicu da je ova strukovna organizacija bila i ostala prva, a često i jedina u afirmaciji, sagledavanju i prihvatanju oblikovanja ne samo u Vojvodini već i izvan granica celine nekadašnjeg i sada nam poznatog jugoslovenskog prostora. To je, ipak, za pohvalu i – divljenje.

Miroslav Mušić
Kritičar dizajna, Beograd

Komentari nisu dozvoljeni.