UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Изложба кандидата за нове чланове УПИДИВ-а 2021.

Изложба радова Кандидата за нове члланове УПИДИВ-а у 2021. години можете погледати  од 6. до 21. априла 2021. године, у галерији „ФОРМА“ Илије Огњановића 3, Нови Сад.

Формално отварање изложбе је у уторак 6. април 2021. у 18 часова, уз придржавање епидемиолошких мера Владе Републике Србије.

Нових  шест

Као  и сваке године тако се и ове, на позив управе Удружења, одазвала група стваралаца која жели да свој даљи рад усмери ка очувању струке, уз поштовање професионалних стандарда који су прописани Статутом УПИДИВ-а. Поштујући пропозиције и уз експертску подршку, Уметнички савет је предложио Управном одбору шест кандидата за нове чланове УПИДИВ-а. Из свега виђеног и ове године можемо уочити доми-нацију колега који су аплицирали за по бројности највећу секцију графички дизајн (Анастасија Стојковић, Игор Кекељевић и Владимир Радибратовић). По један кандидат је био опредељен и за секције савремено одевање (Јелена Родић) и фото дизајн (Срђан Дорошки). Док посебно радује чињеница, да и овог пута имамо канидата који своје опредељење тражи у секцији за теорију (Драгану Јовичић), за кога се надамо да ће нам у непосредној будућности помоћи у бележењу и критичком промишљању рада наших чланова. Општи утисак је, а то доноси и ова изложба, да ових шест аутора, повезује идеја која је чврсто укорењена на традиционалне облике изражавања у областима примењених уметности и дизајна и пратеће теорије, што је добар знак и за даљи развој наше националне културе.

Др  Здравко Рајчетић
председник  Уметничког савета

Каталог изложбе можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

Komentari nisu dozvoljeni.