UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Миња Пољак „Недодирљиво додиривање“

Изложба икона Миње Пољак под називом „Недодирљиво додиривање“ можете погледати  од 29. марта до 6. априла 2021. године, у галерији „ФОРМА“ Илије Огњановића 3, Нови Сад.

Формално отварање изложбе је у уторак 6. марта 2021. у 15 часова, из придржавање епидемиолошких мера Владе Републике Србије

Изложба икона „Недодирљиво додиривање“

Назив изложбе “Недодирљиво додиривање” је метафора за вишезначне наративе иконе, као предмета реторичке екфразе, усмерене на богатство и комплексност теолошке мисли уз укључивање симбола као не било какавог знака, већ оног у којем долази до метафизичког спајања видљивог и невидљивог.
На представљеним делима трагам за идеалним декоративним односом испуњењем геометријским патернима, односно орнаменталним симболима, најчешће у обику крста, редукујући одежде и простор као кохерентни модел потенцијалне плошне бескрајности која представља симбол светлосне вибрације, незаменљиво повезане са судбином преображаја у есхатолошком контексту приказа. Идејни фокус је на ликовним истраживањима компоновања дела у његовој контекстуализацији у коме су изражене управо естетске промене ликовног говора сакралне уметности, која се дешава као последица увођења различитих наратива, те од савременог посматрача захтева интимно и аутентично укључивање у процес посматрања, која својом поруком (углавном уз присуство текста на њој) проблематизује непрекинуто кретање од дела према реципијенту и обрнуто.

Реторичка трансформација иконе има и други смисао, оне су постале поетичне уз уложен ангажман да њен прототип буде сам сиже, а не нека друга икона. Преузимајући литерална стилска средства оне добијају наративне црте које се темеље на есхатолошко-историјским експозицијама послепадне историје, те је стога ова тематика много више од актуелности, јер њен дискурс не заобилази како садашњи тако ни било који будући тренутак у времену које сада делимо.

Биографија

Миња Пољак рођена је 1991. године у Београду. Дипломирала је на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду – одсек сценографија, на којем је тренутно студент на другој години докторских академских студија – одсек примењено сликарство. Добитник је Доситејеве стипендије са просецном оценом 10. Редован је члан УЛУПУДС-а на секцији за сценографију и костимографију и УЛУС-а на сликарској секцији. До сада је имала четири самосталне и преко 40 колективних изложби у земљи и иностранству. Бави се професионалним радом у позоришту у области сценографије и костимографије од 2015. и аутор је више реализованих пројеката у Српском народном позоришту, Београдском драмском позоришту, Театру Вук, Народном позоришту у Кикинди, Крупњу…
У сликарству се бави интерсликовном, разменом и односом иконе и апстрактне слике. У свом раду производи конзистентан модел приказивања и конструисања симбола унутар иконе акцентујући есхатолошко-историјске димензије постојања. Симболе доживљава као неисцрпну тему и путем њих изражава могућност примене различитих ликовних приказа на икони посредујући декоративно, идејно и симболичко, тако да у формалном и семантичком смислу гради и апстрактну слику.

Каталог изложбе можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

Са отварања изложбе:

Komentari nisu dozvoljeni.