UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Ja sam Stefan Ilić sasvim slučajno ovde

Izložbu plakata Stefana Ilića sasvim slučajno ovde možete pogledati od 22. aprila do 9. maja 2021. godine, u galeriji “Forma” Ilije ognjanovića 3, Novi Sad.

Otvaranje izložbe i posete izložbi biće organizovanje u skladu sa aktuelnim epidemiološkim merama Vlade Srbije.

Iz kataloga:

Ovo je sasvim slučajna i jedna od najbrže organizovanih izložbi koja prikazuje radove iz područja plakata Stefana Ilića, nastalih sasvim ne slučajno, ali i nimalo namerno za vreme studiranja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radovi su proistekli iz perioda kada je krenuo da se istraživanjima forme i tipografije, nadenuti traženjem forme direktno iz ruke, bez prethodnih planova, predložaka ili skica. Iako ne kroz sve plakate, kako zakoni slučajnosti ipak nalažu, ideje su često bile prenesene direktno na površinu rada, a motivi su intuitivno klicali direktno iz tog neoranog zemljišta plakata. Tipografija je vazda pisana neutegnuto, neusiljeno i bećarski – bez premišljanja, slova su se nizala potez sa potezom, često potezima dostupnim korišćenjem samo najosnovnijeg alata, bilo onog digitalnog ili onog nešto manje digitalnog. Težnjom ka oslobađanju od skice i prepuštanje intuitivnom i (za razliku od izložbe, ne uvek sasvim) slučajnom, plakatska forma, inače često (takođe za razliku od izložbe, ne uvek sasvim) u službi sušte i didaktičke komunikacije, teži da postane likovna i da u toj likovnosti balansira u uskom trikou na tankom užetu čitljivosti i interpretacije, implicitnog i eksplicitnog. Čitanje plakata je isto toliko prepušteno savesti publike, koliko su i oni sami bili prepušteni milosti i nemilosti autorove intuicije u stvaralačkom procesu. “Šta je pesnik-plakter time hteo reći?” Ništa, naravno – osim da je on ipak sasvim slučajno ovde!

Stefan Ilić je rođen 1992. godine u Loznici, gde završava srednju hemijsku školu Sveti Sava. 2019. diplomira na katedri za grafičke komunikacije, na likovnom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu. Na istoj akademiji trenutno pohađa master studije, i radi kao stručni saradnik na katedri za Grafički dizajn. U svom grafičkom dizajnu fokusira se na istraživanje različitih umetničkih i eksperimentalnih pristupa. Pored grafičkog dizajna, njegovo interesovanje obuhvata polje ilustracije, crteža, hortikulture. Učestvovao na preko 40 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Katalog izložbe možete pogledati na Issuu ili u našem BoxNet folderu

Komentari nisu dozvoljeni.