UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Konkurs za prijem novih članova u 2019. godini

Konkurs
Vinjeta: Nenad S. Lazić

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV) prima nove članove na osnovu godišnjeg konkursa, koji će biti otvoren od 18. januara. do 7. marta 2019. godine.

Podnošenje prijava i radova na konkurs moguće je svakog radnog dana od 9.30 do 14 časova, u prostorijama Udruženja na adresi Ilije Ognjanovića 3, Novi Sad.

Kandidati za prijem u članstvo UPIDIV-a, pored radova i prijave, na konkurs podnose:

  • fotokopiju diplome
  • potpisanu izjavu da su radovi podneti na konkurs za prijem u članstvo – autorski
  • potvrdu o uplati u iznosu od 4000 dinara na ime konkursnih troškova; odnosno studenti, za članstvo u sekciji „Kandidati za redovnog člana”, potvrdu o uplati u iznosu od 1000 dinara
  • dve fotografije manjeg formata
  • profesionalnu biografiju (CV)

Više o načinu prijavljivanja i propozicijama konkursa pročitajte u Pravilniku koji je u prilogu obaveštenja. Obrazac prijave nalazi se u Pravilniku za prijem novih članova 2019.

Komentari nisu dozvoljeni.