UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Ненад С. Лазић – “Аутописи – Deep Space”

Изложба дигиталних графика “Аутоописи – Deep Space” Ненада С. Лазића од 18. децембра 2018. до 8. јануара 2019. год. у простору Галерије Форма, Илије Огњановића 3 у Новом Саду.

Из каталога:

Аутописи Ненада С. Лазића: Галактичке синапсе

Потреба човека да визуелизује готово сваки аспект своје егзистенције настала је у освиту цивилизације, не искључиво као средство комуникације са оностраним силама, већ и као средство документовања свакодневног суживота и борбе људи са природом. Касније, са појавама првих уређених друштава, путем визуелизације, људи почињу да документују и своје обичаје, важне друштвене догађаје и личности. И, у тренуцима када је човек остајао немоћан пред рационалним објашњењем неке појаве, тада је посезао према фантазији и визијама о непознатом, као моћним средствима у развоју сопствених мисаоних способности.
Ова линија се од искона наставила до наших дана, упркос идеолошком уплитању природних наука и технологије које догматски покушавају да за нас створе идеални свет слободе.
И поред неспорног уплитања науке и технологије у њено биће, уметност се у 21. веку формирала као предео слободне воље појединца и његове фантазије. Шта више, у новим друштвеним околностима, наука и технологија су омогућиле да се уметник и даље критички односи према поменутом друштвеном тренутку и то, парадоксално звучи, посебно у области дигиталне уметности (технологија као критика технолошке стварности).
Истакнуте премисе се уочавају у делу новосадског уметника Ненада С. Лазића, графичког дизајнера и технолошког занесењака, чији дигитални уметнички радови под називом Аутописи (изложени у Галерији Форма током децембра месеца 2018. године), у себи синтетишу две категорије дигиталне уметности – software art и digital imaging. Softwer art Лазић реализује употребом софтера IOGraphica који у реалном времену бележи његове покрете курзора у редовној употреби рачунара у обављању посла графичког дизајнера, док са друге стране, применом digital imaging-a Лазић материјализује низ дигиталних принтова, односно алгоритама који су визуелизовани као синапсе и чворишта, произашлих из стваралачких активности уметника. Иако асоцира на гестуално акционо сликарство нпр. Џексона Полока, код аутописа уметник нема никакву визуелну контролу током стварања дела. Аутописи настају скривени од аутора, док он (аутор) креира визуелне идентитете, обликује књиге, дизајнира часописе и сл. И само повремени поглед на „прозор” у позадини открива свемир који је до тада створен.
Морамо рећи и то, да је Лазић овом изложбеном поставком отворио такође ново питање о путевима развоја савремене уметничке продукције која несумњиво иде ка синтези графичког дизајна као утлитарне делатности и дигиталне уметости као високе уметности. Али тангира и питање – зашто је ова изложба отворена у галерији која промовише рад дизајнера и ликовних уметника примењених уметности.

Др Здравко Рајчетић,
теоретичар уметности и медија

Биографија:

Ненад С. Лазић рођен 1974. год. у Зрењанину. Завршио Средњу школу за дизајн „Бодан Шупут” у Новом Саду, смер дизајн графике. Дипломирао на Академији уметности у Новом Саду 2002. године, на ликовном одсеку, група за графичке и визуелне комуникације. Члан УПИДИВ-а од 1997. год., УСУС-а од 2013. год. и већег броја уметничких група као што су URSA, Run Design Group, INDIJA и др.
Приредио 4 самосталне изложбе (илустрација и плаката) од 2001. год. до данас. Учествовао на више од шездесет групних изложби у земљи и иностранству. Добитник седамнаест награда из области графичког дизајна и графике (Награда града Суботице за плакат 2001; Друга награда за плакат „Тотови” Народно позориште Суботица 2001; Трећа награда за плакат пројекат 2001. Стеријино позорје, Нови сад; Прва награда за визуелни индентитет „Форма 17” 2002; Награда за графички дизајн „Златна форма” (плакат „Design against”) Форма 17, Нови Сад 2002; 2010. Велика златна форма за графички дизајн „Форма 22”, Нови Сад 2014. и др.).
До сада радио као професор предметне наставе у Средњој школи за дизајн „Богдан Шупут” (утилитарна графика, дизајн књиге, плакат), хонорарни предавач за DTP, графички дизајнер, уметнички директор, илустратор, ликовни уредник, технички уредник, фотограф, web master, prepress master, sарадник за маркетинг стратегију (сегмент: односи са јавношћу, промоција – визуелно комуницирање), UX дизајнер, графички уредник, креативни директор. Иза себе има велики број реализованих пројеката (часописа, књига, каталога, публикованих радова, објављених текстова и др.). Експерт за DTP i Adobe софтвер, аутор IDP-а, иницијатор Open Design Group-a, FLOSS ентузијаста и страствени заговорник Open Soruce-а.

Autopisi “Deep Space” Short version from Lazich on Vimeo.

мејл: nenad.lazich@gmail.com
www.lazich.info

Каталог изложбе можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

Са отварања изложбе:

Behance Лазић

Komentari nisu dozvoljeni.