UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Konkurs za izlagačku sezonu 2017-2018

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine raspisuje konkurs za izlaganje u galeriji FORMA u 2017-2018. godini. Konkurs je otvoren za sve članove UPIDIV-a .
Uz prijavu dostaviti sledeće:

  1. Radnu biografiju sa kontakt podacima (telefon, mejl adresa)
  2. Koncept izložbe sa opisom radova (autorski tekst ili kritika)
  3. Vizuelnu dokumentaciju (najmanje 10 fotografija radova sa kojima se konkuriše)
  4. Okvirni termin izlaganja
  5. Dokaz o plaćenoj članarini za 2016. i 2017. godinu

Napomena: Koncept izložbe se ne može naknadno radikalno menjati u odnosu na onaj kojim se konkuriše
Pored prostora za izlaganje obezbeđeno je slanje pozivnica u elektronskoj formi medijima i članovima UPIDIV-a, objava na matičnom sajtu i informativni tipski katalog u elektronskom obliku (ukoliko UPIDIV bude raspolagao sredstvima katalog će biti i odštampan). Putne troškove i troškove opremanja radova za izložbu snosi autor.

Rok za dostavljanje prijava je do 10. septembara 2017.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni najkasnije do 15. oktobra 2017.

Prijavu dostaviti u elektronskoj formi na e-mail: galerija.forma@upidiv.org.rs sa naznakom izlagačka sezona 2017-2018. Molimo Vas (zbog veličine fajlova) da prateći materijal konkursne dokumentacije prosledite jednom arhiva fajlu (*.zip, *rar, *.7zip i sl.) preko Sendspace, Wetransfer, gDrive, Dropbox, ili nekog drugog servisa.

Komentari nisu dozvoljeni.