UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Doktorati u prozi – U POTRAZI ZA KRISTALNIM PEHAROM

U četvrtak 2. februara 2017. održana je promocija izdanja „Doktorati u prozi: Ilustrovane priče” u prostorijama EU info centra u Beogradu. UPIDIV je ponosan što je jedan od odabranih autora, čiji je doktorat predstavljen u ovoj zbirci ilustrovanih eseja, naš član, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Uroš Nedeljković. Tema njegovog doktorata „Univerzalno pismo, modernistička utopija ili savremena komunikacijska potreba”, pored još deset odabranih tema, smatra se društveno značajnom, ali i zanimljivom.

Pregledajući objavljena istraživanja u Srbiji u proteklih pet godina, urednici izdanja su tragali za odgovorom na pitanje: za koga se piše doktorat? Kao rezultat nastala je zbirka odabranih eseja o doktoratima iz različitih oblasti sa „jasnom namerom da u javnosti otvori temu doktorata – monumentalnog, a u karijeri jednog istraživača verovatno najmanje čitanog rada”. Tako je moguće upustiti se u istraživanje društvenih mreža metodama fizike kompleksnih sistema, studija genetičke osnove Parkinsonove bolesti u Srbiji, kao i druge teme iz oblasti javnih finansija, razvojne psihologije, etike, kompjuterske dijagnostike, prehrambene tehnologije, energetike, pravne istorije, urbanizma i tipografije.

Kako bi sadržaj dodatno približili javnosti, urednici knjige odlučili su se da pozovu 11 ilustratora iz pet zemalja koji su svakom eseju o doktoratu dali poseban vizuelni pečat. Doktorat našeg profesora dr Uroša Nedeljkovića dobio je izuzetnu ilustraciju doslednu sadržaju njegovog doktorata. Autor ilustracije Nemanja Jehlička ovde se vizuelno „našalio” i personifikovao slova ukazujući na činjenicu da slova imaju svoj lik i da, pored verbalnog sadržaja, sa nama komuniciraju kroz svoja semantička obeležja.
Pored nesvakidašnjeg vizuelnog i saznajnog iskustva, svaki od autora ovih zanimljivih istraživanja je za knjigu „Doktorati u prozi: ilustrovane priče” napisao kratak komentar ili anegdotu inspirisanu sopstvenim iskustvom pisanja doktorske disertacije. Stoga, pozivamo vas da se upustite u doktorandsku pustolovinu i priuštite svojim čulima monumentalno iskustvo.

Urednici knjige i autori svih 11 eseja su Nikola Zdravković, pomoćnik urednika časopisa Elementi i Ivan Umeljić, urednik izdanja Centra za promociju nauke. Knjigu je umetnički opremila Milena Savić, art direktorka časopisa Elementi. Ilustracije su delo 11 ilustratora iz pet zemalja: Aleksandar Savić, Ivana Bugarinović, Imelda Ramović, Milena Savić, Milica Golubović, Monika Lang, Nemanja Jehlička, Oko, Romualdo Faura, Roial Studio i Hedof.

(VIDEO) Pogledajte kojih je to 11 doktorata inspirisalo novo CPN izdanje ”Doktorati u prozi: ilustrovane priče”

Montaža: Bojan Živojinović (Tajmlajn produkcija)
Muzika: Saša Ranković

Linkovi: Elementarijum, Danas, Centar za promociju nauke

Komentari nisu dozvoljeni.