UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Друго Балканско Архитектонско Бијенале – конкурс

bab

Тема изложбе другог Балканског Архитектонског Бијенала је Велико а. Сваком од архитеката учесника пружа се могућност интерпретације овог назива на свој начин у различитим видовима презентације. Последња економска криза, која је захватила ове просторе 2008. године, одразила се на сва поља, па и на архитектуру. Криза је, генерално, утицала на сваки облик стваралаштва. Архитекта се последњих година налази на позицији, између инвеститора и задатих околности, посредно и епосредно. Економска криза утицала је и утиче на квалитет, али и на квантитет градње. Све то повезано је и са величином објеката, која се сагледава на физичком, али и естетском пољу. Ово је јединствена прилика да се прикаже одговор стручњака на постојеће околности како кроз изведене објекте тако и кроз нереализоване пројекте.Тема се односи искључиво на објекте и пројекте настале у последње 2 године.

Области излагања
Архитектонска изложба обухвата излагање из следећих области:
– архитектура
– урбанизам
– просторне инсталације
– просторно планирање

Простор и начин излагања
Архитектонска изложба Балканског архитектонског бијенала биће одржана у атријумском простору Југословенске кинотеке, заједно са дизајнерском изложбом и научном конференцијом. Излагање радова ће бити на паноима величине 70х100 цм, који ће претходно бити дефинисани кроз универзални шаблон (template). Радови могу бити послати у оквиру целина које ће жирирати матични архитектонски савези или појединачно, али ће у том случају радове жирирати Стручна комисија Балканског архитектонског бијенала. Испред сваког архитектонског савеза/ државе може бити послато највише 10 радова, али у случају не достизања те квоте, Стручна комисија задржава право попуњавања те квоте радовима из других савеза/држава.
Након прикупљања свих радова, Стручна комисија одабраће и наградити три најбоља рада.

Врста рада
– 3Д прикази
– фотографије
– архитектонски цртежи

Облици излагања
– пано
– макета
– просторна инсталација
– видео пројекција и анимација

Дизајнерска изложба
Дизајн ентеријера се, глобално, посматра као део индустрије у порасту. Међутим, треба обратити пажњу на то да исти, ипак, спада у категорију луксузне услуге тржишта те стално подлеже успонима и падовима економије. С друге стране, ово не би требало да знатно утиче, нити да обесхрабри, професионалне дизајнере, такође укључујући и оне који завршавају струковне школе из ове области, јер у сваком моменту постоји тржиште и интересовање за ову област. Напротив, не само да не треба да обесхрабри већ да тренутна економска ситуација треба да инспирише на даљи развој, проширење могућности те истраживање информација различитих садржаја. Циљ нам је да окупимо што већи број професионалних дизајнера, студената  труковних студија, произвођача, трговаца, увозника и осталих из ове области. Имајући у виду тему БАБ-а (велико а), учесници треба да се фокусирају на представљање свог виђења тренутног стања на Балкану по питању перцепције пројектовања ентеријера, производње намештаја, дизајна и индустријског дизајна. Учесници су позвани да излажу своје радове у виду презентације изведених ентеријерских пројеката и реализованог мобилијара. Испред сваке државе може бити послато највише 5 радова i 5 комада намештаја, али у случају не достизања те квоте, Стручна комисија задржава право попуњавања те квоте радовима из других савеза/држава. Након прикупљања свих радова, Стручна комисија одабраће и наградити три најбоља рада.

Важни датуми за изложбени сегмент – 2015

30. август пријава за учешће
15. октобар прво слање радова
01. новембар одговор стручне комисије

Котизација за архитектонску и дизајнерску изложбу: 50 Евра
Дизајннерска изложба ће, поред намештаја који неће бити део котизације, имати и изложбу ентеријера на паноима, за коју важи котизација.
Научна конференција
Конференција ће се бавити положајем и улогом архитектуре на Балкану. Циљ је сагледати оквире у којима архитектура Балкана настаје, односно поставити жеље архитеката, могућности друштва и коначне резултате балканске архитектуре, у
један критички контекст. Питање које се поставља је, дакле, то колико наш научен и општеприхваћен доживљај архитектуре одговара нашој свакодневици. Као један од циљева конференције јесте и формирање одређених оквира, као и разматрање потенцијалних могућности будућег развоја архитектуре Балкана. Полазна тачка за такво размишљање свакако требају бити могућности наших друштава, њихова ограничења али и њихове предности.

Архитектура на Балкану – између визије и могућности
– Реалност балканске архитектуре – даље од утопије;
– Могућности утопијског размишљања у контексту савременог Балкана;
– Low Tech решења као оквир за нови приступ архитектури на Балкану;
– Екологија ка оквир за нову архитектуру Балкана.
Критички оквир савремен архитектуре Балкана
– Архитектура Балкана „између културе и форме“;
– Однос балканске архитектуре према доминантним културним
обрасцима краја 20. и почетка 21. века;
– Експеримент као метод у савременој архитектури Балкана.
Град из архитектуре
– Мисаони конструкти архитеката, њихових креација, принципа, реализација у градограђењу;
– Концепти градова који су значајни за архитектонску теорију и праксу;
– Релација између архитектонског простора и свеукупности градова као друштвених, културолошких, антрополошких, економских, политичких артефаката и система;
– Град и архитектура кроз призму односа човека и грађанина, потреба и хтења;
– Улога архитектуре у савременом градограђењу и историјском развоју
градова.
Архитектура у историји Балкана
– Балкански модернизми у архитектури двадесетог века;
– Позиција историје и традиције у архитектури Балкана у двадесетом веку;
– Историјски развој архитектуре Балкана – доминантни утицаји и
културни контексти.

Важни датуми за научну конференцију – 2015
5. јун први позив
1. јул предаја апстраката (250-300 речи)
15. јул прихватање апстраката
1. октобар предаја радова
15. октобар одговор рецензената
1. новембар предаја финалних радова
Котизација за научну конференцију: 50 Евра

Контакти
архитектонска изложба
architecture.bab@gmail.com
дизајнерска изложба
dizajn.bab@gmail.com
научна конференција
conference.bab@gmail.com

Komentari nisu dozvoljeni.