УПИДИВ | Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине | Ассоциатион оф Апплиед Артс Артистс анд Десигнерс оф Војводина

Конкурс за визуелни идентитет Градског базена Шабац

базен_сабац

Град Шабац расписао је наградни Конкурс за визуелни идентитет Градског базена.
Конкурс је траје од 27. маја до 5. јуна 2015. године.

1. Предмет конкурса
Предмет овог конкурса је израда визуелног идентитета Градског базена Шабац.
Предложено решење (знак и испис) треба да се састоји од:
• знака
• логотипа (исписа)
• знака и логотипа (исписа) заједно
• пиктограма за све садржаје који се налазе у објекту базена (базенска хала, трибине, свлачионице, кафе, теретана/фитнес, сунчалиште, тоалети:мушки, женски, за инвалиде, инфо пулт, спа центар: хидромасажне каде, масажа, сауна) који ће бити корићени за означавање просторија на базену.

2. Цилј конкурса
Цилј конкурса је да се добије што квалитетније решење визуелног идентитета Градског базена Шабац.
Визуелни идентитет треба да буде оригиналан, да симболизује Градски базен на јасан и репрезентативан начин, да упућује на динамичност, ведрину, активан дух.

3. Техничко упутство
Визуелно решење знака и логотипа (исписа) морају бити предати у следећим варијантама:
• колор
• монохромна варијанта (црно, бело и нијансе сиве)
Визуелно решење мора бити приказано у различитим апликацијама (веб и штампани материјал)
• плакат
• флајер
• карта/улазница
• путоказ/табле добродошлице
Пиктограми треба да буду монохроматски.

4. Тип конкурса и право учешћа
Конкурс је јавни, једностепени и анонимни. Право учешћа имају сва правна и физичка лица са и ван територије Србије (индивидуално или у групи). Могуће је послати и више од једног решења.

5. Садржај конкурсне пријаве
Рад предати у запечаћеној коверти на којој је написана шифра и која обавезно садржи:
• Лист А4 формата са решењем логотипа;
• Текстуално образложење логотипа (А4 формат, до 300 речи), са смерницама о његовој употреби – колико се може смањити, како се лого употреблјава на тамним и светлим позадинама;
• Меморандум А4 формата на српском и енглеском језику;
• Запечаћену коверту у којој се налази лист са следећим подацима: име и презиме аутора (ауторског тима), адреса, контакт телефон, е-маил, број жиро рачуна и назив банке. У
истој коверти, приложити потписану изјаву да је пројекат оригинално ауторско дело;
• ЦД који садржи комплетан материјал везан за визуелни идентитет, као и текстуално образложење (ПДФ формат).
Заштита анонимности (шифровање конкурса)
• Материјал је неопходно означити идентификационим кодом-шифром. Шифра треба да садржи тачно 6 карактера (комбинација слова и цифара);
• Шифра мора бити написана на:
– коверти у којој се предаје конкурсна пријава (горњи десни угао);
– коверти која садржи податке о аутору (горњи десни угао);
– сваком листу материјала (доњи десни угао) и
– ЦД-у.
• Уколико појединац/тим жели да конкурише са више решења, потребно је да свако од решења има различиту шифру;
• Пристигли радови не смеју бити отварани пре финалног заседања жирија.

6. Награда
Награда за визуелни идентитет Градског базена Шабац је 30.000 динара.

7. Жири конкурса
Жири конкурса ће одредити градоначелник Шапца, Небојша Зеленовић.

Одлуке жирија су коначне.

8. Критеријуми за оцењивање
• Симболизовање Градског базена Шабац на јасан и репрезентативан начин
• Оригиналност решења
• Уметничка и естетска вредност
• Графичка јасноћа
Понуде се оцењују на основу појединачних оцена чланова жирија добијених на основу предметних критеријума и упоредном анализом свих поднешених предлога.

9. Ауторска права
• Решења која се подносе од стране кандидата који учествују на Конкурсу морају бити оригиналан рад подносиоца.
Исплатом награде ауторима конкурсног рада, Град Шабац стиче право да рад користи у целини.
Награђени аутор је обавезан да Граду Шапцу достави изабрано графичко решење у векторском облику и књигу графичких стандарда.
Сваки учесник у Конкурсу може учествовати са неограниченим бројем радова, али сваки предлог се доставлја као посебна пошилјка, под сопственом шифром,
независно од било ког другог предлога истог аутора.

Сваки учесник у Конкурсу доставом свог предлога у прописаној форми прихвата све услове и пропозиције овог конкурса.

Расписивач конкурса није обавезан да додели награду или откуп било ком учеснику Конкурса уколико заклјучи да ниједан рад није задоволјио очекивања и критеријуме
расписивача.

Стручни жири има право да од аутора рада чији рад буде квалификован за предлог коначног решења да тражи дораду или измену појединих елемената изгледа визуелног идентитета, што је аутор обавезан да прихвати (осим у случају да те дораде или допуне битно мењају карактер његовог предлога).

• Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.

• Приспели радови се неће враћати ауторима.

10. Доставлјање конкурсних пријава
Радове треба доставити до 5.6.2015. на писарницу Града Шапца у термину од 8-15х.

Радове адресирати на:

Градска управа града Шапца,
(за “ГРАДСКИ БАЗЕН ШАБАЦ” конкурс)
ул. Господар Јевремова 6, 15 000 Шабац.

Радови послати поштом морају стићи на писарницу Града Шапца до 5.6.2015.

Коверта у коју се смешта рад треба да садржи назив конкурса: ”Конкурс за визуелни ГРАДСКОГ БАЗЕНА ШАБАЦ, са назнаком “Не отварати”.

Контакт за све додатне информације:
Маријана Васић, М.Арх,
тел: +381 64 877 17 92,
е-маил: marijana.vasic@sabac.org

11. Резултати конкурса
Проглашење резултата конкурса је 8.6.2015. године.
Резултати ће бити објавлјени на сајту Града Шапца.

Материјал преузет са wеб сајта града Шапца.

Коментари нису дозвољени.