UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

„Што год више црташ све си већи, јачи, лепши“


Изложба илустрација за децу са ликовном радионицом

„Што год више црташ све си већи, јачи, лепши“

Од 4. до 15. јуна 2015. године, Галеријa Форма, Илије Огњановића 3, Нови Сад
Изложбу отворили Душан Поп Ђурђев, Здравко Рајчетић и Миња Даниловић

Аутори: Дуња Брановачки, Јосип Згомба, Зоран Пешкан, Срђан Ранков, Лазо Сатмари,
Сашењка Мељников Ивановић, Ненад С. Лазић, Александар Педовић

У општем смислу илустрација за децу може да помогне детету да боље разуме један текст и лакше усвоји једну информацију, али и да подстакне развој маште и општу интелигенцију. Као посебна форма графичког изражавања, присутна је још од деветнаестог века, а упоредо са издавачким бумом литературе за децу, значајнији процват доживљава након Другог светског рата. И на нашем простору њена присутност има своју дугу традицију.
Подсетимо се да је већ крајем деветнаестог века Јован Јовановић Змај, као оснивач и уредник часописа Невен, уз своје текстове (стихови, приче и загонетке за децу) објављивао илустрације и приче у сликама, чији су аутори већином били странци, чиме је Змај одшкринуо врата и домаћим уметницима, од којих се највише истицао чувени сликар Урош Предић. Поред Невена јављају се издања из других области писаног стваралаштва, код којих је негована ова врста графичке форме. Као што је то био случај у свету, тако је и код нас у последњих шездесет година, са увећањем продукције књижевних текстова, уџбеника и енциклопедија за децу, значајно увећана и продукција илустрације.
Сведоци смо чињенице, да наши аутори и данас истрајавају на овом стваралачком путу, показујући богатство својих визуелних интерпретација различитих врста писаних текстова, нуде деци своје лично виђење света, без обзира да ли оно потиче из стварног живота или из неспутане маште уметника.
Данашња изложба, сабрала је осам ентузијаста који су се својим радом изборили за дечију пажњу, али и пажњу стручне јавности. То су уметници који стварају, упркос времену економске деградације ове графичке форме у домаћим условима, чиме нам показују да је квалитет на овом пољу и даље присутан и на веома високом нивоу.
Стилски разнолики, убедљивим графичким језиком овде представљени аутори, одводе и децу и нас одрасле, у пределе узбудљивих авантура сазнавања новог, из којих се сви ми засигурно враћамо обогаћени новим перцепцијама стварности свакодневног живота.
Значајан допринос њиховим поетикама пружа и употреба нових дигиталних технологија, чиме су ови илустратори, али и илустратори данашњице уопште, добили простор велике слободе у избору техника и њихових комбинација које на крају могу да произведу неслућене ефекте у реализацији, што свакако доприноси и даљем развоју, не само појединачног стила, већ отвара и нови простор за развој илустрације за децу на глобалном нивоу.
Зато ова изложба не представља само ревију новије продукције на нашем простору већ и сведочанство о духу времена и његовим перспективама, чији смо сви ми актери и као ствараоци и као публика.

Др Здравко Рајчетић,
теоретичар уметности и медија

Каталог изложбе можете погледати на овом линку или у нашем BoxNet фолдеру.

Komentari nisu dozvoljeni.