UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dubravka Lazić u Grafičkom kolektivu

Dubravka-Lazic-info-sve

U ponedeljak 20. aprila u 19h otvara se izložba Dubravke Lazić, iz ciklusa Igre vidljivog i nevidljivog, radovi su izbor iz šestogodišnjeg rada. Izložba će biti otvorena do 9. maja 2015.

Radovi Igre vidljivog i nevidljivog deo su iz vizulenog i emocionalnog iskustva autorke pri susretu sa novootkrivenim dečijim svetom. Korišćenjem fotograma i analogne fotografije stvorene su kompozicije neobičnih svetlostnih i vizuelnih vrednosti.
… Budući da su u dečijem svetu sve stvare žive i pune tajanstvenih moći i značenja Dubravka primenjenim tehnikama pokušava da oživi igračke svoje ćerke omogućavajući nam da zamišljamo kako se radoznalom dečijem pogledu obične stvari pojavljuju na neobičan i neočekivani način. Zagonetke dečijih snova i maštanja pokazane su zahvaljujući sugestivnim siluetama, drhtavim obrisima, nestalnim konturama. Ipak, najsnažniji utisak ostavlja dvostruka ekspozicija u kojoj se figura deteta ispunjava obrisima igračaka i predmeta. Preklapanje dečijeg tela i predmeta za igru briše uobičajene predstave o telesnosti. Umesto da ruke barataju spoljašnjim predmetima, oni postaju njihov sadržaj, njihov neodvojivi deo… Budući da je za estetsko iskustvo neophodna i bliskost i daljina, susret sa nevinošću i ljupkošću njene devojčice nas vodi ka osećanju da smo nekom silom odvojeni od prikazanog sveta, da smo se nepopravljivo razdvojili od prostora sna, mašte i bezuslovne otvorenosti za nova iskustva. Daljina koju u nama evociraju Dubravkini radovi nije naseljena ispražnjenim značenjima i neostvarenim snovima. Naprotiv, čini se da se u tom osećaju udaljenosti i razmaka još uvek krije eho nekadašnjih tragača za nevidljivim. Posredstvom vizuelnog suočavanja sa odsutnim i neprisutnim snaži se i naša potreba da ga učinimo bliskim i neposrednim…
(iz predgovora dr Dragana Prole)


Iz biografije:
Dubravka Lazić diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1997), magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (2000), a doktorirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2013) iz uže naučne oblasti Filmologija. Izlaže samostalno i na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je stipendija za stručni boravak i autor radova publikovanih u naučnim i stručno-umetničkim publikacijama. Organizator je i saradnik na manifestacijama, seminarima, izložbama, žiriranjima, radionicama i projektima. Dobitnik je nekoliko nagrada. Vanredni je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Tekst i fotografije preuzete sa matičnog sajta Grafičkog kolektiva.

Blic online o izložbi.

Komentari nisu dozvoljeni.