UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Konkurs za izlagačku sezonu 2015

sezona-2015a

Vinjeta: Nenad S. Lazić

UPIDIV raspisuje konkurs za izlaganje u galeriji FORMA u 2015. godini. Konkurs je otvoren za sve članove.

Uz prijavu dostaviti sledeće:

  • Radnu biografiju sa kontakt podacima (telefon, mejl adresa)
  • Koncept izložbe sa opisom radova (autorski tekst ili kritika)
  • Vizuelnu dokumentaciju (najmanje 5 fotografija radova sa kojima se konkuriše)
  • Okvirni termin izlaganja

Napomena: Koncept izložbe se ne može naknadno radikalno menjati u odnosu na onaj kojim se konkuriše.

Pored prostora za izlaganje obezbeđeno je slanje pozivnica u elektronskoj formi medijima i članovima UPIDIV-a, objava na matičnom sajtu i informativni tipski katalog.

Putne troškove i troškove opremanja radova za izložbu snosi autor.

Rok za dostavljanje prijava je od 16. aprila do 16. maja 2015.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni najkasnije do 25. maja 2015.
Prijavu dostaviti u elektronskoj formi na e-mail: galerija.forma@upidiv.org.rs

Komentari nisu dozvoljeni.