UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dušan Ninić – “Energija čoveka, energija mesta”

Izložba “Energija čoveka, energija mesta” Dušana Ninića od 23. februara do 2. marta 2015. god. u prostoru Galerije Forma, Ilije Ognjanovića 3 u Novom Sadu.

Iz kataloga:
O slikama Dušana Ninića
Ovovremena ustrojenost šire društvene zajednice na medijskim osnovama posledično je proizvela ogroman broj informativnih sadržaja koje pojedinac svesno ili nesvesno upija. Na ovako širokom prostoru saznanja, dovedena je u pitanje i kustoska uloga u vođenju publike kroz svet umetnosti, ali posledično tome i same suštine stvaranja. I dok pojedini autori po svaku cenu pokušavaju da zadrže elitističke težnje u svom umetničkom istraživanju, opirući se pri tom aktuelnim okolnostima, a pravdajući svoja nastojanja tragalaštvom za originalnim, oni drugi, svesniji uzaludnosti ovakvog stava, svoja dela realizuju isključivo vođeni praiskonskim nagonom za stvaranjem.

 

Dušan Ninić svoja slikarska dela realizuje upravo tako, po unutrašnjem, duhovnom nagonu, neopterećen pozicijom i ulogom u svetu umetnosti i likovnim uticajima, čime je publici pružio dovoljno prostora za samostalno sagledavanje i otkrivanje smisla njegovih slika.
Iako se protivimo bilo kakvim stručnim interpretacijama Ninićevog rada, neke osnovne naznake ovde moramo dati, ne da bi delo opravdali ili objasnili, već da bi ga uveli u kontinuum ljudskog iskustva. Dakle, fino tkanje koje Ninić plete, predstavlja jedan slojevit model, koji je po spoljnom utisku na tragu apstraktnog slikarstva, dok suštinski poseduje mnogo dublji smisao. Umetnik ovu težnju naglašava jasnom namerom kojom je urušio momenat denotativnih značenja uvođenjem prosedea niza simbola, najčešće teološkog porekla. Vođen ovakvim planom, Ninić se odriče komunikacije preko svog dela sa publikom sa čisto estetskog nivoa, te je ličnu slikarsku zamisao razvio u pravcu nadrazumskog, gde je idejnom opijenošću, gotovo transično, u sliku ugradio samo sebi znane kreacije, čije dejstvo posmatrača primorava da uroni u sferu samospoznaje.
I šta dobijamo ovakvim planom, kada slikar nesumnjivo dopušta da slikarski akt upravlja njime, a ne obrnuto? I sta dobijamo kao posmatrači, kad umetnik poput nekog drevnog maga pokušava da za nas, u kreativnom aktu deluje isceliteljski? Gotovo je jasno – dobijamo snažnu pokretačku silu, koja nas, kao publiku, goni da sami sebe lečimo kroz traženje razrešenja za svoje nedoumice. Da se preciznije izrazimo, u svojoj terapeutskoj primenjivosti, Ninićevo slikarstvo poseduje sadržaj pomoću čijeg dejstva će indvidua pronaći sopstveno razrešenja za lične dileme. Ninić ovu nameru sasvim jasno stavlja do znanja posmatraču, jer u njegovim slikama ispred svih, uočljiv je korpus vibratornih značenja prekrivenih velom duhovnog misticizma i manuelnog automatizma. Značenja su promenjiva i zavise od nivoa intencije subjekta u kolikoj meri želi da uđe u koštac sa naslagama razliličitih fenomena – od svakodnevih, životnih, preko onih literarnog porekla, i konačno, onostranih, teoloških. Gledajući sa pozicije publike, Ninić u svojim slikama odaje utisak autora, koji ne pruža odgovore, već naprotiv, proizvodi pitanja. Njegove slike su ogledala u čijem odrazu vidimo sebe u različitim duhovnim i fizičkim stanjima kroz koja prolazimo, ne samo u celokupnom životu već i kroz jedan tren. Slike ovakvog ustojstva apsorbuju energiju subjekta koji stoji pred njima, katalitično je prerađuju, a zatim mu je prečišćenu vraćaju. Zato po logici stvari izvodimo zaključak: ova duhovna dela stvarnost razbijaju na čestice čistih fenomena, proizvodeći pri tom haos iz kojeg individua, već prema sopstvenoj motivaciji uređuje prostor ličnih aspiracija. Jer, Ninić je svestan građe ljudskog bića u čijoj suštini postoje urođeni nagoni za razumskim i nadrazumskim. Zato on svojim slikarstvom stvara terapeutsko poprišete na kojem je dopušteno da posmatrač izgradi sopstvena značenja, uvek data u promenama i nikad konačna. Apsurdno – rekli bismo – ali ipak efektno, jer Ninić na očigledan način polazi od stava „Kako seješ, tako žanješ“. Čak i kada se bavi energijom mesta, u centru Ninićevog interesovanja je čovek sa svojim strahovima, nedoumicama, težnjama i aspiracijama u životu, dok Bog, Apsolut, ili neki drugi viši autoritet, najčešće predstavljaju sredstvo preko kojeg individua dolazi do razrešenja za krizu lične egzistencije i naročito, lične odgovornosti.
Da zaključimo: Ninićeva umetnost pripada korpusu terapeutskih stvaralačkih činova u kojima se balast života oslobođa pred posmatračem. Usamljenost, neizvesnost budućih činova i životnih odluka, prolaznost života, predstavljaju povod za nastajanje ovih slika, koje suštinski slave život u svoj svojoj punoći.

Dr Zdravko Rajčetić
teoretičar umetnosti i medija

Biografija
Dule - 1Dušan Ninić je srpski pisac i slikar. Rođen je 6. septembra 1956. godine u Zaječaru. Odrastao je u Šapcu gde završava gimnaziju i živi do 1972. godine, a zatim se seli u Zaječar. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 1980. godine.
Dugi niz godina je radio u privredi, najduže u Zaječarskoj pivari.
Pisanjem je počeo da se bavi relativno kasno, uz karijeru pravnika i privrednika, a slikarstvom tek poslednjih nekoliko godina. Godine 2003. objavljuje svoj prvi roman „Otkriće“, koji je do danas objavljen u pet izdanja i prodat u više hiljada primeraka. Drugi roman „Saznanje“ objavljuje 2007. godine – do sada u dva izdanja, a treći roman „Spoznaja“ 2010. godine (do sada u dva izdanja). Godine 2012. objavljuje i prvu zbirku pesama pod nazivom „O Duhu i u Duhu“, u kojoj svaku pesmu ilustruje crtežom. Tako i ulazi u svet slikarstva. 2014. godine je imao zapaženu izložbu u Beogradu o kojoj je pisao i vodeći svetski žurnal „Wall Street International Magazine”.
Ninićevi romani su filozofsko-političko štivo, pisani u maniru magijskog realizma i aleksandrijskog sinkretizma, gde se prožima više naučnih disciplina, a takav svoj izraz nastavlja i kroz slike gde su u formi selfičkog (alhemijskog) slikarstva predstavljene energije ljudi, događaja i mesta, te bi se moglo reći da je njegovo likovno izražavanje novi nastavak njegovih pisanih štiva.

email: dninic@ninicninic.com
web: www.ninicninic.com
Katalog možete pogledati na ovom linku ili u našem BoxNet folderu.

Komentari nisu dozvoljeni.