UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Promocija knjige Msc Tijane Popović – Pješčić “DOBAR DIZAJN / Eko-dizajn i održivi razvoj”

Dobar-dizajn_1000px

Promocija knjige DOBAR DIZAJN/Eko-dizajn i održivi razvoj, izdavačke kuće REKA, četvrtak 22. januar u 19 časova u Zavodu za kulturu Vojvodine – Galerija Most, Vojvode Putnika 2, Novi Sad.

O knjizi DOBAR DIZAJN/Eko-dizajn i održivi razvoj govore:
Prof. dr Slavka T. Nikolić, recenzent izdanja
Prof. dr Dubravka Valić – Nedeljković, komunikoloskinja
Mr Pitulić Neda, dizajner enterijera
Msc Tijana Popović – Pješčić, autor
i Teodora Ž. Janković, moderator 

APSTRAKT
Knjiga Dobar dizajn/eko-dizajn i održivi razvoj je prva publikacija na srpskom jeziku koja se bavi analizom odgovornog dizajna i odnosom primenjene umetnosti prema ekologiji i zaštiti životne sredine. Sadržaj je organizovan u 8 poglavlja – 01 Dizajn, 02 Grafički dizajn, 03 Modni dizajn, 04 DIY-počeci/preteča eko-dizajna, 05 Eko-dizajn, 06 Održivi razvoj, 07 Aktuelnosti-svetske tendencije i 08 Eko dizajn u Srbiji. Svako od njih funkcioniše kao posebna celina, ali se konceptom i redosledom, stilski i sadržajno nadovezuju jedno na drugo. Kroz istorijski razvoj dizajna – osvrtom na prošlost, analizirajući trenutnu situaciju u savremenoj umetnosti, industriji i društvu, ostavlja se prostor da čitalac formira vlastiti stav o budućnosti i smeru koji je ispravan i kojim se odgovornim dizajnom može uticati na pozitivne tokove i opšti boljitak. Pojam dizajn je u kontekstu ironičnog savremenog imperativa danas predstavljen kao nepoznanica koja nas napada sa svih strana, neočekivano i veoma direktno, čak agresivno, upravo kao što je to slučaj i sa terminom održivi razvoj. Ovde se igrom i preplitanjem dva, izuzetno bitna faktora za nas i buduće generacije, a opet, jezički najprodavanija i najdosadnija termina danas, upućuje na trajni oslonac savremenog društva kroz, na prvi pogled, okisimoronsku formu. Demisitifikacijom izlizanih termina koji se koriste bez imalo smisla svakodnevno, u najrazličitijim kontekstima i kombinacijama, čitaocima je kroz veoma jasne forme, analizom i primerima iz svakodnevnog života, predstavljen pravi značaj DIZAJNA i ODRŽIVOG RAZVOJA.

Više od 300 afirmisanih dizajnera, naučnika, arhitekata, inženjera i umetnika doprinelo je da se ovom publikacijom približi ideja o dobrom dizajnu kao jedinoj mogućoj soluciji u industriji, marketingu i primenjenoj umetnosti u savremenom društvu. Buckminster Fuller, Victor Papanek, Ross Lovegrove, Konstantin Grcic, Geatano Pesce, Maison Martin Margiela, Vivienne Westwood, Stefan Sagmeister, Jamie Reid, Patrick Blanc, Patrick Nadeau, Azuma Makoto, HA Schult, David Colwell, Tim Noble i Sue Webster, Jason Mecier, Yong Ho Ji, Edina Tokodi, Miroslav Krstonošić, Vladimir Lovrić, Vesna Pejović, Ingrid Huljev, samo su neki od autora čije je stvaralaštvo i veliki uticaj na savremenu umetnosti i dizajn predstavljeno u knjizi. Oni, istovremeno kao utemeljivači ideje o pametnom stvaranju i promoteri novih tendencija u umetnosti i industiji, određuju smer kojim se na dobar način povezuju dva pojma u savršenu simbiozu – za neke amorfnih i slobodnih formi, po nekima sfernih i geometrizovanih obrisa, idealnih i standarizovanih po pravilima zlatnog preseka – rečju savršenu. Rezultat savršene i neraskidive veze je DOBAR DIZAJN – dizajn budućnosti koji svoje korene nalazi u dalekoj prošlosti.

O AUTORU
Tijana-300pxTijana Popović Pješćić je rođena 1977. godine u Novom Sadu. Posle završene srednje škole za dizajn – smer grafički dizajn, završava Visoku tehničku školu u Novom Sadu – smer grafičko inženjerstvo. Posle završenih studija na Visokoj školi upisuje grafičko inženjerstvo i dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na kojem 2011. završava i master studije.

Od 2006. godine osnivač je i idejni tvorac studija za dizajn TM Popović, koji se bavi grafičkim i modnim dizajnom. Iste godine počinje da se bavi pedagoškim i naučno-istraživačkim radom u oblasti grafičkog dizajna, inženjeringa i održivog razvoja. Godine 2008. osniva grupu za eko-dizajn RE/8* koja se bavi odgovornim dizajnom u skladu sa etičkim i ekološkim normama. Posle tri godine, 2011, pokreće Nedelju eko-dizajna i kreativne reciklaže RE/8* DESIGN PARK, koja se jednom godišnje održava u Novom Sadu.

Izlagala je na više desetina samostalnih izložbi i revija u zemlji i inostranstvu, kao i na međunarodnim nedeljama dizajna i mode.

Dobitnica je mnogobrojnih pohvala i nagrada, među kojima je međunarodna nagrada za grafički dizajn 2012. godine koju dodeljuju CKO (Center for Culture and Experience Economy) i Danish Designer, za najbolji dizajn plakata i web-mockupa.

Komentari nisu dozvoljeni.