UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Ana Popov – Retrospektivna izložba

Ana Popov Retrospektivna Izložba

Galerija ogranka SANU u Novom Sadu, 22. maja – 10. juna 2014.

Ana Popov je rođena 7. jula 1936. u Čereviću (Vojvodina). Diplomirala 1964. na Likovnom odseku Više pedagoške škope u Novom Sadu. Keramikom se bavi od 1970. godine. usavršavala se na Visokoj školi za primenjenu umetnost u Budimpešti (1980-1981). Radila kao nastavnik likovnog vaspitanja u Osnovnoj školi „Jovan Popović” u Novom Sadu (1964-1984). Radi, zatim, kao slobodni umetnik. Na Novosadskom otvorenom univerzitetu dugi niz godina držala nastavu keramike, a ni danas ne prestaje da predaje svoje znanje mladim keramičarima.

Samostalie i kolektivne izložbe
Samostalno izlagala u Novom Sadu 1972, 1976, 1980, 1987, 1995, 2004, 2005; u Beočinu i
Sremskoj Kamenici 1973; u Pančevu 1980; u Grožnjanu 1982. 1989, u Iloku i Vukovaru 1990; u
Beogradu 1995, u Rumi 2004. Od 1977. godine izlagala na trijenalima keramike u Beogradu i Subotici, na izložbama „Forme” u Novom Sadu i Kikindi, na Novosadskom salonu, na trijenalima mape keramike u Zagrebu, na izložbama jugoslovenske keramike u Parizu, Beogradu, Dubrovniku, Celju, Zagrebu, Sremskoj Mitrovici, na izložbama likovnih kolonija…

Likovne kolonije i sipozijumi
Po pozivu učestvovala na likovnim kolonijama i simpozijumima keramike u Malom Iđošu
(1977-1989), u Aranđelovcu na simpozijumu „Mermer i zvuci – svet keramike” (1981, 1987),
u Kanjiži (1985), Resenu (1986), Lendavi (1988), Iloku (1989), Zlakusi (1996), Čanju (1997-1998) i Trojanu (1998).

Priznanja
Nagrada za kvalitet na izložbi u Slovenj Gradecu (1986); otkupne nagrade Jugoslovenskog
trijenala keramike u Subotici, Novosadskog salona („Brankovo kolo’), Muzeja Srema „Lazar
Vozarević”, Galerije savremene likovne umetnosti u Novom Sadu, Muzeja grada Novog Sada.

Komentari nisu dozvoljeni.