UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

34. Međunarodni salon umetničke fotografije

34. Međunarodni salon umetničke fotografije

Foto kino kluba “Požarevac” pod patronatom Foto saveza Srbije br. 2014/35 organizuje 34. Međunarodni salon umetničke fotografije “15. OKTOBAR”

Izvod iz propozicija:

Sekcije i teme
a) Slobodna – monohrom
b) Slobodna – kolor
c) Portret – kolor ili monohrom
d) Priroda – kolor ili monohrom

Broj radova:
Svaki autor može poslati do 4 fotografije po temi (C/B ili u boji), dimenzija 20 x 30 cm u 300 dpi, ili 3600 x 2400 piksela u 300 dpi, narezane na CD-u.
PRIJAVU OBAVEZNO POPUNITI ŠTAMPANIM SLOVIMA i poslati zajedno sa CD-om.
Svaka fotografija na CD-u mora biti obeležena rednim brojem identičnim kao u prijavi. Fotografije autora iz Srbije moraju imati nazive na srpskom jeziku.

Kalendar izložbe:
Prijem radova………………………… 29. avgust 2014.
Žiriranje ……………………………..13. septembar 2014.
Objava rezultata žiriranja 20. septembra 2014.
Otvaranje izložbe ………………………15. oktobar 2014.
Dostava kataloga …………………… 31. decembar 2014.

Žiri:
1. Milan Marković, MF FSS, Predsednik
2. Slobodan Pajić, KMF FSS, Član
3. Ivan Tošić, F 1 FSS, Član Delegat FSS-a, Nebojša Stanković – ESPERO, F 2 FSS

Detaljnije o propozicijama i preuzimanje prijave na web sajtu Foto kino kluba ili na Link1, Link2

Komentari nisu dozvoljeni.