UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Diploma pro

Izložba idejnih projekata i profesionalnih rezultata mladih grafičkih inženjera i dizajnera, predstavlja stasalu generaciju grafičara kroz projekte iz oblasti: dizajna editorijala, korporativnog dizajna, ekonomske propagande, web dizajna i industrijskog dizajna. U svojim diplomskim radovima oni su prikazali talenat, veštinu i zrelost pri rešavanju zadataka kakve bi pred njih izneli propagandisti ili članovi kreativnog tima, a zatim su svoje kvalitete nastavili da potvrđuju kroz prve profesionalne angažmane.

Projekat “Diploma pro” pokrenut je sa namerom da se mladim dizajnerima edukovanim na multidisciplinarnim studijama Grafičkog inženjerstva i dizajna, otvore vrata institucija umetnosti, u kojima se njihovi grafički radovi mogu doživeti, i uporediti u izložbenom prostoru realnog foruma.

Izlaganje radova mladih dizajnera veoma je značajno u ovoj fazi, jer im pruža mogućnost da pored sopstvene promocije u široj društvenoj mreži, u njoj aktivno participiraju, uporedo oblikujući kreativnu scenu. U vremenu i prostoru oštre kritike i jake konkurencije, ova izložba nam predstavlja diplomirane inženjere grafičkog inženjerstva i dizajna u pravom svetlu dobre vizuelne komunikacije.

mr Uroš Nedeljkovic

Komentari nisu dozvoljeni.