UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Foto konkurs

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Akademijom umetnosti

o b j a v l j u j e

FOTO KONKURS

„50 GODINA UNIVERZITETA U NOVOM SADU“

U okviru proslave 50. jubileja, Univerzitet u Novom Sadu (UNS) raspisuje konkurs za fotografije koje za temu imaju zivot Univerziteta od njegovog osnivanja do danasnjih dana, u svim gradovima gde su sedista njegovih fakulteta – Novom Sadu, Somboru, Subotici i Zrenjaninu.

USLOVI UCESCA

Radovi koji se dostave u okviru konkursa se ne vracaju. Prijavljivanjem na konkurs autori garantuju da je fotografija njihovo autorsko delo i daju saglasnost da prenose pravo na koriscenje fotografija na organizatora konkursa. Organizator ne snosi odgovornost za mogucu zloupotrebu (kopiranje, neovlasceno objavljivanje… prispelih fotografija).

NACIN UCESTVOVANJA

Na konkursu mogu ucestvovati svi zainteresovani gradjani.

Maksimalan broj fotografija koje jedan ucesnik moze poslati na konkurs je pet (5).

Fotografije za konkurs slati iskljucivo u digitalnom formatu na CD-u sa naznakom „ZA FOTO KONKURS“ na sledecu adresu: Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovica 5, 21000 Novi Sad, ili putem i-mejla na adresu fotokonkurs2010@uns.ac.rs, u jednom od sledecih formata:

– 30×40 u 300dpi

– 30x45cm u 300dpi

– 40x60cm u 300dpi

Uz fotografije obavezno poslati podatke o autoru: ime, prezime, kontakt adresa, kontakt telefon i e-mail.

IZBOR FOTOGRAFIJA

Strucni ziri ce oceniti radove prispele na konkurs i dodeliti tri nagrade:

– I nagrada u iznosu od 30.000 dinara

– II nagrada u iznosu od 20.000 dinara

– III nagrada u iznosu od 10.000 dinara.

Povodom obelezavanja 50. jubileja Univerziteta u Novom Sadu bice priredjena izlozba odabranih fotografija pristiglih na Konkurs.

Rok za podnosenje radova

Rok za podnosenje fotografija u skladu sa propozicijama Konkursa je 15. jun 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem imejla: fotokonkurs2010@uns.ac.rs.

Komentari nisu dozvoljeni.