UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Bijenale FORMA 20

Bijenalna izložba Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine, FORMA 20, održava se od 16 do 31. januara 2009. godine u prostoru Muzeja Vojvodine, ul. Dunavska 35 Novi Sad.

Upravni odbor UPIDIVa je na sastanku održanom 16. decembra doneo odluku da se Bijenalna izložba Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine, FORMA 20, održi u periodu od 16 do 31. januara 2009. godine. Poštovaocima dizajna i vizuelne umetnosti, široj publici i učesnicima FORMA 20 biće dostupna u prostorijama Muzeja Vojvodine, Dunavska 35, u radno vreme Muzeja.

Rok za prijavu radova je 29. decembar 2008. godine u 12.00 časova.

Prijava se dostavlja u kancelariju UPIDIVa u CD formatu ili putem emaila: office@upidiv.org.yu a potrebno je da sadrži foto autora, popunjen obrazac prijave i reprodukcije radova.

Više informacija u sekretarijatu UPIDIVa.

Komentari nisu dozvoljeni.