UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Forma 19

FORMA 19 održaće se u Muzeju Vojvodine u terminu od 01.11. – 15.11. 2006. godine.

Prijave za izlaganje sa fotografijom autora i jednog dela (isključivo u elektronskom formatu, na CD-u) treba dostaviti najkasnije do 13.10.2006. na adresu: UPIDIV, 21000 Novi Sad, IIije Ognjanovića 3. tel/fax 021/524-481. Prijavu je moguće poslati e-mailom na adresu: office@upidiv.org.yu

Prijava sa fotografijom autora i jednog rada dostavlja se ranije zbog blagovremenog sređivanja kataloških podataka i pripreme za štampu.

Predajom prijave, autor prihvata sve uslove iz Pravilnika i propozicija FORME 19.

Ukoliko izlagač ne dostavi UPIDIV-u popunjenu prijavu sa fotografijama u naznačenom terminu, Udruženje nije u obavezi prema autoru da reprodukuje rad u katalog izložbe.

Predaja radova će se obaviti isključivo 27. i 28. oktobra 2006. /petak i subota/ od 10 do 17 sati u holu Muzeja Vojvodine (nova zgrada), Dunavska 37.

Svaki izlagač, član UPIDIV-a ima pravo da na FORMI 19 prijavi najviše dva rada iIi jednu tematsku celinu.

Na FORMI 19 predstavljaju se radovi nastali u periodu 2004-2006. godine. Verodostojnim podatkom o datumu nastanka rada smatra se onaj koji daje autor. Svojim potpisom autor potvrđuje da je rad koji je predao njegovo autorsko delo iIi deo timskog rada (u tom slučaju naznačiti deo posla u timu).

Na izložbi FORMA 19 izlažu se radovi iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, u kategorijama koje su obuhvaćene sekcijama udruženja:

Na izložbi FORMA 19 izlažu se radovi iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, u kategorijama koje su obuhvaćene sekcijama udruženja

 • Arhitektura
 • Foto dizajn
 • Grafički dizajn
 • Hortikultura
 • Industrijski dizajn
 • Keramika
 • Konzervacija i restauracija
 • Kostimografija
 • Primenjena plastika
 • Primenjeno slikarstvo
 • Primenjena skulptura
 • Savremeno odevanje
 • Scenografija
 • Tapiserija
 • Dizajn Tekstil
 • Teorija likovne, primenjene umetnosti i dizajna
 • WEB dizajn

Selekciona komisija po prijemu prijava utvrđuje da li prispeli radovi odgovaraju propozicijama. Radovi za koje selekciona komisija utvrdi da ne zadovoljavaju propozicije, neće biti izloženi, niti objavljeni u katalogu.

Komentari nisu dozvoljeni.