UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Film o knjizi Geopolitičkim putem Svetosavlja i projektu TRUM-PUT-INN-SERBIA

Film u kome se predstavljaju mirotvorni projekti našeg člana, arhitekte, urbaniste i kartografa Vojislava Devića čijom realizacijom bi se Srbija i čitav Balkan mogli izvući iz hiljadugodišnje uloge žrtvenog jarca među velikim silama. Posebnu pažnju zaslužuje mirotvorni projekat koji treba da omogući dolazak i susret dva predsednika dve najmoćnije države sveta u Srbiji na Petrovaradinskoj tvrđavi.

YouTube link

Komentari nisu dozvoljeni.