UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Vukova nagrada slikaru-grafičaru Borivoju Popržanu

Prvi put našem članu Udruženja Vukova nagrada slikaru-grafičaru Borivoju Popržanu. Za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom prostom u svetu, našem članu od 1980. godine, Borivoju Popržanu, Kultumo-prosvetna zajednica Srbije dodelila je značajnu Vukovu nagradu za 2017. godinu. Nagrada je uručena 6. februara 2018, u Predsedništvu Republike Srbije. Žiri za dodelu nagrade bio je u sastavu: Prof. Momčilo Antonović, akademski slikar, Beograd. Akademik prof. Svetislav Božić, kompozitor, Beograd. Predsednik Žirija, prof. Milovan Vitezović, književnik, Beograd. Dr Žarko Dimić, istoričar, Sr. Karlovci. Bora Dugić, muzički umetnik, Beograd. Rada Duričin, dramska umetnica, Beograd. Prof. Dragan Mraović, književnik i književni prevodilac, Beograd. Selimir Radulović, književnik, Novi Sad. Ljubivoje Ršumović, književnik, Beograd.

Borivoj Popržan, “Izole, postaću Voda” 18. oktobar 2016, za rođendan Petrovaradinske tvrđave. Novi Sad, Galerija Forma.

Komentari nisu dozvoljeni.