UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Дете као инспирациjа у плакатскоj уметности

Изложба”  од 5. до 17. јуна 2018. год. у простору Галерије Форма, Илије Огњановића 3 у Новом Саду.

Схватање рада као кључне категорије у европском систему вредности, поред позитивних развојних културолошких и друштвених резултата, произвео је и негативне рефлексије уперене ка различитим областима људске егзистенције попут детињства, односно детета као његовог основног садржаја. Као један од показатеља овог владајућег друштвеног става намеће се уметничко стварање, у чијем изразу је дете често репрезентовано као “човек у малом”, а детињство као бескорисна етапа развоја човека Тек почетком 20. века, са првим наговештајима родне еманципације, дете ће добити право на испуњено детињство без радне присиле, али и право на реализовану аутономију сопственог бића и сходно томе сопствени идентитет. Овакав обрт последично ће произвести различите позитивне феномене у свакодневном животу људи (друштвене, политичке, психолошке, комерцијалне, културне, васпитно-образовне, естетске…) који се и данас налазе у сталном кретању и развоју.
У истом периоду, као носилац медијске еманципације различитих друштвених слојева и група, у окриљу графичке уметности развија се плакат, који садржински обухвата широк спектар друштвених активности из чијих ће се разноврсних функција, појавити и оне које тематизују детињство и дете.
И управо орјентација плакатског израза ка детету представља тематски контекст изложбене поставке под називом Дете као инспирација у плакатској уметности, удомљене од 5. до 17. јуна 2018. године, у галерији “Форма”, у Новом Саду. На овој изложби окупљени су чланови Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ), секције за графички дизајн, који изворно припадају Новосадској школи културног плаката: Лазар Сатмари, Зоран Пешкан, Александар Педовић, Милан Милић Јагодински, Дарко Вуковић, Ненад С. Лазић и Атила Капитањ.

 

Како би изложбена поставка осим репрезентативног, постигла и едукативан циљ, планиране су две радионице за децу нижег основношколског узрата, на којима ће афирмисани дизајнери из области плакатске уметности упознати децу са функцијом и процесом креирања плаката. Циљ је да се кроз активно учешће деце, у сегменту ваннаставног образовног процеса подстакне развој креативних моћи, усаглашених кроз образовање естетског укуса.
Додајмо на крају, да се ова изложба и радионице одвијају у сарадњи и у време одвијања фестивала Змајевих дечјих игара у Новом Саду, чиме овај пројекат постиже свој пун ефекат и у сегменту афирмације дечијег стваралашта.

Др Здравко Рајчетић,
теоретичар уметности и медија

Каталог изложбе можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

 

Са отварања изложбе

 

Радионице за децу у галерији Форма

У оквиру изложбе „Дете као инспирација у плакатској уметности“, која је отворена у галерији  Форма, у Новом Саду, 7. и 8. јуна 2018. године, одржане су радионице за децу млађег основношколског узраста. Радионице је водио познати новосадски  графички дизајнер и илустратор, Милан Мића Јагодински. Овом приликом је Јагодински упознао малишане са функцијом плаката, а затим их је кроз конкретне задатке анимирао на њихову израду.  Деца су са својим маштовито израђеним делима одговорила на задату тему, чиме су показала да разумеју какву улогу поседује плакат као средство масовног комуницирања.
Додајмо да су радионице одржане у оквиру редовног програма 61. Змајевих дечијих игара у Новим Саду.

Са радионице

Komentari nisu dozvoljeni.