UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

DOBANOVAČKI: 44 GODINE POSLE – Retrospektivna izložba

dobanovacki_o_dogadjaju

Autor izložbe: Vladimir Mitrović, viši kustos MSUV
0d 7. – 30. aprila 2016.
Razgovor sa umetnikom i kustosom: sredom u 13h (12, 19 i 26. aprila)
Najava kolektivnih poseta: 021 52 66 34

Retrospektivna izložba Branislava Dobanovačkog je jasno koncipirana kao rekapitulacija umetničkog i dizajnerskog stvaralaštva i prikazuje sve segmente njegovog bogatog opusa iz različitih oblasti grafičkog dizajna. Na izložbi će, po prvi put zajedno, biti izložen veliki broj plakata iz raznih perioda (1971-2004), koji su predstavljeni hronološki i po celinama posvećenim angažovanom plakatu i plakatima iz pojedinačnih oblasti – muzika, pozorišni festivali, likovne umetnost, izložbe i predstave novosadske Akademije umetnosti, gde je Dobanovački bio dugogodišnji profesor.
Dobanovački je još pre okončanja studija stekao slavu svojim angažovanim plakatima, rađenim na konkursima za socijalističke praznike, uglavnom posvećene omladini a izvedene posve u duhu hipi i rok kulture tokom druge polovine sedamdesetih. Tih dvadesetak plakatskih radova već su postalo neka vrsta amblemskih primeraka umetnosti palakata kasnog jugoslovenskog socijalizma i njegove istorije grafičkog dizajna. Da li je država zloupotrebila umetnika da ponovo podgreje svoju posrnulu i već duboko kompromitovanu ideologiju u novom, mladalačkom ruhu, ili je umetnik, kao vrsni mladi profesionalac, iskoristio državu da plasira svoje sopstvene ideje i da za to još bude nagrađen, proceniće posetioci izložbe. Plakati Dobanovačkog nastali tokom osamdesetih godina mogu se u značajnoj meri vezati za uticaje postmodernizma koji su tada zapljusnuli jugoslovenski kulturni i umetnički prostor. Dobanovački će ostati upamćen i po redovnom dizajniranju plakata za Novosadske muzičke svečanosti i Sterijino pozorje, koje će publika takođe imati priliku da vidi.
Na izložbi će biti takođe premijerno izložena dva ciklusa angažovanih plakata nastalih protekle godine – turistički “Srbija kakvu volim” kao i serija plakata sa bolnim i provokativnim društvenim temama iz lične i kolektivne prošlosti i sadašnjosti. Deo izložbe posvećen je prezentaciji znakova i piktograma, grafičkoj opremi i oblikovanju knjiga i ploča, uz brojne primere primenjene grafike i grafičkog dizajna. Posebna pažnja posvećena je crtežima i ilustracijama koji su nastajali u dugom kontinuitetu i nisu do sada integralno izlagani.
Mada se posle 2004. godine Dobanovački po sopstvenoj odluci umetnički pasivizirao, prestajući sa radom i učešćem u umetničkom životu, poslednjih godina su njegovi rani plakati izlagani na prestižnim izložbama jugoslovenskog grafičkog dizajna. Uz izložbu je publikovana monografija umetnika, na srpskom i engleskom jeziku, sa studijskim tekstom kustosa MSUV i autora izložbe Vladimira Mitrovića i prigodnim tekstovima Irine Subotić, Siniše Vidaković i Zagorke Radović.

 

Biografija
Branislav Dobanovački
(Novi Sad, 5. avgust 1948)
Završio Školu za primenjene umetnosti, grafički odsek u Novom Sadu (1967). Diplomirao na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku reklamne grafike u klasi prof. Miloša Ćirića (1972) a potom i magistrirao na istoj akademiji sa oblikovanjem plakata u klasi prof. Bore Likića stekavši zvanje Specijaliste plakata (1974). Član je UPIDIV-a od 1973. godine. Po završetku studija radio u Školi za likovne tehničare ”Bogdan Šuput” u Novom Sadu kao profesor grupe grafičkih predmeta: Grafika knjige i Pismo (1972-1977) a potom kao likovni urednik u Novinsko-izdavačkom preduzeću ”Dnevnik” (1977-1979). Od 1979. godine radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Odseku likovnih umetnosti, prvo kao docent, vanredni (1989) a potom i redovni profesor (1994), na katedri za Grafičke komunikacije, gde je predavao predmet ’Plakat’ do odlaska u penziju (2013).
U umetničkoj praksi bavi se paralelno grafičkim dizajnom i slobodnim likovnim interpretacijijama, kao i vizuelnim istraživanjima, uključujući i zanimanje za film, poeziju i muziku. Njegovi radovi – plakati, crteži i slike, nalaze se u brojnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Od 1974. godine imao je četrnaest samostalnih izložbi a učestvovao je na preko pedeset kolektivnim izložbi u zemlji i na više značajnih izložbi grafičkog dizajna i bijanala plakata u inostranstvu. Za kolekciju angažovanog plakata dobio nagradu Velike Zlatne forme na izložbi ’’Forma 5’’ u Novom Sadu (1974). Za grafički dizajn omota gramofonskih ploča i pratećeg propagandnog materijala serije ”Vojvođanski kompozitori” dobio nagradu Novosadskog salona (1990). Pored toga dobitnik je preko trideset nagrada na javnim i pozivnim opšte jugoslovenskih konkursa za grafički dizajn plakata i znakova, kao i više priznanja iz oblasti umetničkog delovanja i društvenog angažmana. U dugogodišnjoj praksi najčešće je sarađivao i realizovao svoje radove sa dizajnerom fotografije Ivanom Karlavarisom i štamparijom ’’Stojkov’’ iz Novog Sada. Sarađivao je sa Ateljeom 61 dajući nacrte / kartone za više tapiserija i objavio je više poetskih dela.
Plakati Branislava Dobanovačkog se nalaze u brojnim kolekcijama muzeja savremene umetnosti, zbirkama akademija i visokih škola, fondacijama plakata i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Pozorišni muzej Vojvodine, Muzej Vojvodine, Biblioteka Matice srpske, Sterijino pozorje, Kolekcija štamparije Stojkov (Novi Sad, Srbija), Muzej savremene umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Istorijski muzej, Muzej istorije Jugoslavijej (Beograd, Srbiija), Muzej suvremene umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna biblioteka (Zagreb, Hrvatska), Izraelski muzej (Jerusalim, Izrael), Muzej savremene umetnosti (Abihoj, Danska), Umetnička kolekcija Akademije umetnosti (Edmonton, Kanada), Kolekcija umetničke škole (Štutgart, Nemačka), Fondacije Bijanala plakata (Varšava, Poljska), Fondacija Bijanala plakata (Lahti, Finska), Fondacija Bijanala plakata (Meksiko City, Meksiko), Fondacija Trijanala plakata (Tojama, Japan), Privatna kolekcija M. I. Irvin (Fort Kolin, USA), Privatna kolekcija Dansk Plakatmuseum (Danska).

Kompletan tekst preuzet sa web sajta MSUV-a

Dobanovački: Mislim, dakle dizajniram Dnevnik

Komentari nisu dozvoljeni.