UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Izborna Skupština UPIDIV-a

27.11.2010. u 11 h

Kino sala Muzeja Vojvodine
Predlog dnevnog reda:
  1. Izbor radnog Predsedništva Skupštine.
  2. Izveštaj o radu UPIDIV-a 2008.. – 2010,
  3. Prijem novih članova 2009.g.
  4. Usvajanje  predloga  Statuta UPIDIV-a po novim zakonima /izmene i dopune/
  5. Izbor članova organa UPIDIV-a /usvajanje liste za izbor i reizbor novih članova organa Udruženja/
  6. Pauza
  7. Glasanje i utvrdjivanje konačne liste članova tela.
  8. Razno.

Na Skupštini nas čeka više zadataka a pored ostalog očekujemo, da usvojimo novi Satut UPIDIVa, kao najvažniji preduslov za sticanje satusa reprezentativnog umetničkog udruženja, prema najnovijem Zakonu o kulturi Republike Srbije.

Pozivamo članove Udruženja da se u što većem broju odazovu u radu Izborne Skupštine, u nedelju 27. novembra 2010. godine. i na taj način zajedno postavimo UPIDIV na zdrave osnove i većim odzivom dokažemo da je status reprezentativnog umetničkog udruženja sa 50 godišnjom istorijom UPIDIVa nešto na čega ozbiljno računamo i da to očekujemo od Ministarstva kulture RS i nadležnih agencija.

Predlog Statuta UPIDIV preuzmite …ovde.

Vidimo se na Skupštini!

UO UPIDIVa

Komentari nisu dozvoljeni.