UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Miroslav Šilić „Arhitektura – projekti i realizacije“

Galerija „FORMA“ od 28. novembra do 17. decembra 2017.
Izložba „Arhitektura – projekti i realizacije“ arhitekte i vizuelnog umetnika Miroslava Šilića predstavlja presek arhitektonskog stvaralaštva u periodu od 2005-2017. godine i obuhvata selekciju izvedenih arhitektonskih objekata, projekte rekonstrukcija, adaptacija i sanacija, kao i nerealizovane projekte.

Biografija

Rođen je 1967. godine u Novom Sadu. Završio je Arhitektonski fakultet u Beogradu i Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2007. Član je UPIDIV, DANS i IKS.
Od 2002-10. likovni urednik časopisa DaNS i drugih publikacija Društva arhitekata Novog Sada (Salon arhitekture, Tabakovićeva nagrade za arhitekturu, katalozi i plakati izložbi i sl.), kao i brojnih monografskih publikacija iz oblasti arhitekture i umetnosti.
Bavi se arhitekturom, grafičkim dizajnom i likovnom umetnošću. Izlagao je na kolektivnim i samostalnim izložbama izložbama u zemlji i inostranstvu, . Učestvovao je u radu više internacionalnih umetničkih projekata i radionica.

Kao autor, koautor ili deo tima radio je na većem broju arhitektonskih projekata (Kulturni centar Novog Sada, Dom sportova Futog, Francuski kulturni centar u Novom Sadu, stambeni, privatni i poslovni objekti) i projektima rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata objekata građevinskog nasleđa za potrebe Akademije umetnosti u Novom Sadu. Autor je izložbenih postavki Tabakovićeve nagrade za arhitekturu, kao i stalne postavke Muzeja Vojvodine “Nevidljivi frontovi – Prvi Svetski rat u Vojvodini”.
Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj rad.

Katalog izložbe možete pogledati na Issuu ili u našem BoxNet folderu.

Komentari nisu dozvoljeni.