UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Konkurs za nabolji grafički dizajn u 2012. i 2013. godini

X Grifon 2014.

Grafički kolektiv i Quadra Graphic pokrenuli su i organizovali 1996. godine GRIFON – prvi ex-jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn u više konkursnih kategorija. Grifon se organizuje svake druge godine, a ove godine obeležava jubilarni 10. konkurs.

Konkursne kategorije su: knjiga i druge publikacije, vizuelni identitet, plakati i oglašavanje, ambalaža, tipografsko pismo, promotivni materijal i hartije od vrednosti, filmska, video i TV- grafika i web-dizajn.

Rok za prijem radova je od 01. do 15. aprila 2014. godine.

Pozivno pismo i prijavni list možete preuziti sa web sajta Grafičkog kolektiva.

 

Komentari nisu dozvoljeni.