UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

VAŽNA OBAVEŠTENJA

Poštovani članovi Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine.

Ovim putem Vas obaveštavamo o zakazanim aktivnostima Udruženja.

 1.  Na sastanku upravnog odbora Udruženja održanog 21.10.2013. godine, vršilac dužnosti predsednika Upravnog odbora Predrag Uzelac, usvojio je zajednički predlog članova odbora za sazivanjem sednice Skupštine Udruženja.Izborna godišnja sednica Skupštine UPIDIV-a zakazana je za 14. decembar 2013. sa početkom u 11.00 u kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Članovi se ovim putem obaveštavaju da je predsednica Upravnog odbora Dubravka Lazić po isteku dvogodišnjeg mandata na sastanku UO održanog 8.10.2012.godine podnela ostavku na mesto predsednika i člana upravnog odbora. Zamenica predsednice Mina Radojević nije bila u mogućnosti da preuzme dužnosti predsednika UO zbog odsustva usled studijskog boravka u inostranstvu, zbog čega je na sastanku održanom 8.10.2012.godine doneta odluka da se za vršioca dužnosti predsednika imenuje Predrag Uzelac.Upravni odbor UPIDIV-a moli sve članove da se odazovu pozivu za godišnju skupštinu kako bi udruženje moglo da nastavi sa radom u narednom periodu sa novim upravnim organima.

  Predlog dnevnog reda:

  1.  Izbor radnog predsedništva Skupštine.
  2.  Izveštaj Predsednika Upravnog odbora o radu Udruženja u proteklom periodu /2010.-2013.god./
  3. Izveštaj Predsednika Umetničkog saveta i predlog liste kandidata za prijem u članstvo u 2012. i 2013.godini.
  4. Usvajanje novog pravilnika UPIDIV-a o dodeli priznanja i nagrada.
  5. Predlog liste istaknutih umetnika i dizajnera za prijem u članstvo po pozivu. po preporuci Umetničkog saveta i Upravnog odbora.
  6. Predlog liste kandidata i izbor za rukovodeća tela u UPIDIV-u, usvajanje i dopuna liste.
   Pa u z a – g l a s a n j e
  7. Objavljivanje imena članova nove uprave UPIDIV-a na osnovu rezultata glasanja.
  8. Razno.
 2.  Obaveštavamo članove da je 2014. godina jubileja—50 godina UPIDIV–a. Mole se članovi da najkasnije do dana održavanja Skupštine (14.12.2013), Sekretaru Udruženja dostave svoje aktuelne podatke za kontakt; kako bismo efikasno komunicirali u narednom periodu u kojem planiramo niz aktivnosti povodom obeležavanja jubileja.
 3.  Obaveštavamo članove da su u toku pripreme za 22. FORMU.
 4. Svi članovi koji žele da izlažu svoje radove na 22. FORMI dužni su da Sekretaru Udruženja dostave fotografije za reprodukovanje radova za katalog i popunjen obrazac za prijavljivanje na izložbu u digitalnom formatu, na CD-u.

Upravni odbor UPIDIV–a

Komentari nisu dozvoljeni.