UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Obaveštenje za članove

MOLIMO ZAINTERESOVANE ČLANOVE ZA IZLAGANJE U GALERIJI “UPIDIV” TOKOM 2013. GODINE DA SE PISMENO PRIJAVE PUTEM MAIL-a (office@upidiv.org.rs) SA OPISOM IZLOŽBE I IZABRANIM TERMINOM ZA IZLOŽBU DO 22.OKTOBRA 2012. KAKO BI SE BLAGOVREMENO NAPRAVIO FINANSIJSKI PLAN ZA SLEDEĆU GODINU.

Komentari nisu dozvoljeni.