UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

K O N K U R S za IZLAGANJE U GALERIJI UPIDIV-a u toku 2012.godine.

Prijava za realizaciju izložbi u Galeriji UPIDIV-a podnosi se u pismenoj formi, sa opisom izložbe i terminom za izlaganje, do 20.januara 2012. godine.

Komentari nisu dozvoljeni.